Loading...

İdare ve Vergi Hukuku Departmanımız, vergi işlemleri yapan idareler ile diğer idari organlar tarafından yapılan bireysel, düzenleyici genel işlemler ve icra edilen eylemlerden ortaya çıkan ihtilaflara ilişkin muhtelif davaların takibini yapan departmanımızdır.
Bu çerçevede başlıca alanlar hakkında hukuki destek sağlanmaktadır. İmar hukuku, kamulaştırma hukuku, vergi hukuku, kamu ihaleleri hukuku bunlardan bazılarıdır. 

Sağlık hukuku alanında; devlet veya özel hastanelerde ya da muayenehanelerde meydana gelen tedavi veya teşhis sırasında ya da sonrasında oluşan hatalar nedeniyle açılan tazminat davaları İdare ve vergi Hukuku departmanınca takip edilmektedir.  

Marka başvuru işlemleri, Anayasa Mahkemesi başvuruları, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku davaları da İdare ve Vergi Hukuku Departmanınca hukuki danışmanlık hizmeti kapsamında yapılmaktadır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde meydana gelen ölümlü kazalara ilişkin davalar, Şehit ve Gazilikten kaynaklı hak ve alacaklara ilişkin davalar da bu departman tarafından takip edilmektedir. 

Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar, idari sözleşmeden doğan davalar, idari para cevapları, itiraz süreçleri ve iptal davaları, idarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları, ihale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları, imar hukukuna ilişkin ihtilaflar, çözüm yolları ve imar davalarının takibi İdare ve Vergi Hukuku Departmanınca yapılırken vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada uzlaşma yoluyla, cezalarda indirim yoluyla, düzeltme yoluyla veya dava yoluyla çözümü aşamalarında süreç departman avukatlarımızca yürütülmektedir. 

Departman Künyesi