Loading...


Ceza Hukuku Departmanı ofisimizin kurucu avukatı olan Savaş BAYTOK yönetimindeki alanında uzman ekibiyle Türk Ceza Kanunu ve diğer ceza hükmü içeren muhtelif kanunlar çerçevesinde bulunan tüm suçların, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında, davanın tüm taraflarına vekil ve müdafii olarak hizmet vermektedir.

Örgüt suçlarından kaynaklanan ceza davaları, kasten öldürme ve kasten yaralama gibi hayata karşı suçlardan kaynaklanan ceza davaları bu departman tarafından yürütülmektedir.

Malvarlığına karşı suçlardan hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, karşılıksız yararlanma konulu ceza davaları, kıymetli evrak suçlarından özel belgede sahtecilik, resmi belgede sahtecilik ve buna benzer ceza davaları Ceza Hukuku Departmanı bünyesinde takip edilmektedir.

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan kaynaklanan ceza davaları, Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal, ticareti ve kullanımından kaynaklanan ceza davalarının takibi bu departman tarafından yapılmaktadır.

Askeri Ceza Kanunu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gibi özel ceza kanunlarında düzenlenen suçlara ilişkin ceza davaları bu departman tarafından yürütülmektedir.

Bilişim suçlarından kaynaklanan ceza davaları, trafik suçlarından kaynaklanan ceza davaları, tıp ceza hukukundan kaynaklanan ceza davaları, iş kazalarından doğan ceza davaları bu departmanın görev tanımı içerisinde yer almaktadır.

Departman Künyesi