Loading...
İdari İşler Departmanı, Ceza Hukuku Departmanı, Özel Hukuk Departmanı, İdare ve Vergi Hukuku Departmanı, İcra ve İflas Hukuku Departmanı olarak 5 ana bölüme ayrılan departmanlar ve her departmanın kendi içerisinde bölümlere ayrılması Baytok Hukuk Bürosu’nu güçlü kılan en temel artıdır. Bu departmanlara bağlı olarak, alanında yeterli deneyim ve bilgiye sahip çalışanlar sayesinde sorunların çözümüne en kısa ve en faydalı yöntemlerle ulaşmak mümkün kılınmıştır. Bu sebeple hukuki problemlerin çözüm sürecini başından sonuna kadar en adil şekilde yürütebilmek için bazı ilkeler benimsenmiştir.

Bu ilkeleri; *Şeffaflık *Ulaşılabilirlik *Adil ve Dürüst Bir Hukuki Süreç Yönetimi *Güncel Hukuki Bilgilere Sahip Olma *Gelişen Teknolojiyi Hukuk Sistemiyle Birleştirme olarak sayabiliriz.

Baytok Hukuk Bürosu’nun kıymet verdiği noktaların başında çalışanlarının deneyim ve bilgisi gelmektedir. Büromuzun deneyimli avukatları; güncel, değişen, gelişen hukuk sisteminin takipçisi ve uygulayıcısıdırlar.