Loading...


İcra Hukuku Departmanı şahıs ve kurum alacaklarının yasal takibi hususunda uzmanlaşmış olup kambiyo senedi takibi, kira alacaklarına ilişkin takipler, nafaka alacaklarına ilişkin takipler, sözleşmeden doğan alacaklara ilişkin takipler ile rehin, ipotek ve teminat takiplerinin süreçlerini yürütmektedir. 

Gayrimenkul hukukuna ilişkin takipler, mahkeme kararlarına bağlı takipler ile aile hukukundan kaynaklı velayet kurumuna ilişkin takipleri yürüten İcra Hukuku Departmanı, takip sırasındaki tüm dava ve işleri yönetirken özel danışmanlık hizmeti de vermektedir. 

Bunların yanında itirazın iptali davaları, itirazın kaldırılması davaları, tasarrufun iptali davaları, istihkak davaları, kiracının temerrüdü nedeniyle tahliye davaları ile birlikte icra ceza ve icra hukuk mahkemelerinde görülen tüm davalar İcra Hukuku Departmanı bünyesinde yürütülmektedir.

Kurum olarak çalışan firmaların toplu takip sürecinin yönetimi de İcra ve İflas Hukuku Departmanımız tarafından yapılmaktadır. 

Departman Künyesi