Loading...İdari İşler Departmanı başta muhasebe, finans, işe alım ve kariyer planlaması olmak üzere; ofimizin hukuki işlemleri dışındaki diğer bütün konularıyla ilgilenen departmandır. Departmanlar arası koordinasyon ve bilgi akışının sağlanmasında büyük bir öneme sahiptir. 

Ofis içi motivasyon organizasyonlarının her birim ve departmana özgü planlanması ve uygulanması adına yapılabileceklerin organize edilmesi, çalışanların memnuniyetinin sağlanması için planlama ve çalışmaların yürütülmesinde İdari İşler Departmanı büyük rol oynamaktadır. Personellerin özlük işlerinin takibinin yapılması, işe giriş ve oryantasyon sürecinin yürütülmesi, işe alım süreci ve aşamalarının planlanması da idari işler departmanının görev tanımı içindedir. 

İşe alım sürecinin yanında, eğitim ve kalite performans sürecinin yürütülmesi ve buna bağlı olarak kariyer planlamasının takip süreci İdari İşler Departmanınca yürütülmektedir.

Gelen- giden evrakların takibi ve kaydedilmesi, kasa ve hesap kayıtlarının kontrolü, masraf kaydı ve takibi de bu departman tarafından yapılmaktadır. 
İş güvenliği sürecinin takibi, malzeme talep ve stok kontrolü ve çözüm ortakları ile yapılan rutin ve harici irtibat sürecinin kontrolünü İdari İşler Departmanı yapmaktadır. 

Finans, muhasebe, alacak takibi birimi personelleri ile danışma, sekreter ve yardımcı personeller İdari İşler Departmanına bağlı olarak çalışmaktadır. 

Departman Künyesi