Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Yağma Suçunda Etkin Pişmanlık Suçu Hakkında Yargıtay 6. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2012/4192

K. 2012/13779

T. 5.7.2012

• YAĞMA SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK (Katılanın "Zararım Ödenmedi Ancak İstemiyorum Ödenmiş Kabul Ediyorum" Şeklindeki Beyanına Sanığın Olumsuz İrade Göstermediği - 5237 S.K. Md.168/3`ün Uygulama Koşullarının Tartışılması Gerektiği )

• ETKİN PİŞMANLIK (Yağma Suçu/Katılanın Zararı İstemediğine Ödendiğini Kabul Ettiğine İlişkin Beyanından Sonra Sanığın Yağmaladığı Parayı İade Etme ve Etkin Pişmanlıkta Bulunma İmkanı Kalmadığı - 5237 S.K. Md.168/3`ün Tartışılması Gerektiği )

• YAĞMA SUÇUNDA ZARAR (Katılanın "Zararım Ödenmedi Ancak İstemiyorum Ödenmiş Kabul Ediyorum" Şeklindeki Beyanına Sanığın Olumsuz İrade Göstermediği - Sanığın Yağmaladığı Parayı İade Etme ve Etkin Pişmanlıkta Bulunma İmkanı Kalmadığı )

5237/m.148, 168/3

ÖZET: Katılanın duruşmada "Zararım ödenmedi, ancak zararımı istemiyorum, ödenmiş kabul ediyorum" şeklinde beyanda bulunduğundan ve sanıkta bu açıklamaya karşı olumsuz irade göstermediğinden, bu aşamadan sonra sanığın yağmaladığı parayı iade etme ve etkin pişmanlıkta bulunma imkanının kalmadığı ve bu nedenle hakkında TCK`nın 168/3-2. cümlesinin uygulama koşullarının tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulu`nun takdirine göre, suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Katılanın 22.11.2011 tarihli duruşmada "Zararım ödenmedi, ancak zararımı istemiyorum, ödenmiş kabul ediyorum" şeklinde beyanda bulunduğunun ve sanığın da bu açıklamaya karşı olumsuz irade göstermediğinin anlaşılmış olması karşısında; bu aşamadan sonra sanığın yağmaladığı parayı iade etme ve etkin pişmanlıkta bulunma imkanının kalmadığı ve bu nedenle hakkında 5237 sayılı TCK`nın 168/3-2. cümlesinin uygulama koşullarının tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık H.H. ve savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak (BOZULMASINA ), 05.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube