Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(T) İCRA TETKİK MERCİİNİN GÖREVLERİ, HACZE BAŞLAMA SÜRESİ

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/123

K. 2011/15666

T. 14.7.2011

• TALİMAT İCRA DAİRESİNİN GÖREVİ ( Yazılan Talimat Gereğini Aynen Yerine Getirmekten İbaret Olduğu - Talimat Yazısı İçeriğinin Yasaya Aykırı Olduğu Şeklindeki Şikayeti İnceleme Yetkisi Şikayet Konusu İşlemi Yapan İcra Dairesinin Bağlı Olduğu Yer İcra Mahkemesine Ait Olduğu )

• TALİMAT YAZISI İÇERİĞİNİN YASAYA AYKIRI OLDUĞU ŞİKAYETİ ( Şikayeti İnceleme Yetkisi Şikayet Konusu İşlemi Yapan İcra Dairesinin Bağlı Olduğu Yer İcra Mahkemesine Ait Olduğu )

• YETKİLİ İCRA MAHKEMESİ ( Talimat Yazısı İçeriğinin Yasaya Aykırı Olduğu Şeklindeki Şikayeti İnceleme Yetkisi Şikayet Konusu İşlemi Yapan İcra Dairesinin Bağlı Olduğu Yer İcra Mahkemesine Ait Olduğu )

• KESİN YETKİ ( Talimat Yazısı İçeriğinin Yasaya Aykırı Olduğu Şeklindeki Şikayeti İnceleme Yetkisi Şikayet Konusu İşlemi Yapan İcra Dairesinin Bağlı Olduğu Yer İcra Mahkemesine Ait Olduğu - Bu Husus Kesin Yetki Kuralı Olduğundan Mahkemece Resen Gözetilmesi Gerektiği )

2004/m.4,79

ÖZET : Talimat icra dairesinin görevi, yazılan talimat gereğini aynen yerine getirmekten ibarettir. Talimat yazısı içeriğinin yasaya aykırı olduğu şeklindeki şikayeti inceleme yetkisi, İ.İ.K.’nun 4. maddesi gereğince şikayet konusu işlemi yapan icra dairesinin bağlı olduğu Kestel İcra Mahkemesine ait olup; olaya İ.İ.K.’nun 79/2. maddesi hükmü uyarınca işlem yapılmalıdır. Bu husus kesin yetki kuralı olup Mahkemece kendiliğinden gözetilmelidir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İ.İ.K.’nun 79. maddesi gereğince haciz olunacak mallar başka yerde ise, takip yapan İcra Müdürü haciz yapılması için malların bulunduğu yerdeki İcra Dairesine talimat yazar. Talimat icra dairesinin haciz ile ilgili yaptığı işlemlere ilişkin şikayetler kendisine talimat yazılan icra dairesinin bağlı olduğu İcra Mahkemesi’nce incelenir.

Somut olayda; Bursa 6. İcra Müdürlüğü tarafından Kestel İcra Müdürlüğüne yazılan talimatta aynen "Bursa İli Kestel İlçesi Narlıdere köyü Kışlaboğazı mevkii 422-C 02 d pafta 1483 parseldeki hacizli taşınmaz üzerindeki muhafaza tedbirlerinin kaldırılarak borçlu şirket yetkilisine teslimine" karar verildiği görülmektedir. Talimat icra dairesinin görevi, yazılan talimat gereğini aynen yerine getirmekten ibarettir. Talimat yazısı içeriğinin yasaya aykırı olduğu şeklindeki şikayeti inceleme yetkisi, İ.İ.K.’nun 4. maddesi gereğince şikayet konusu işlemi yapan icra dairesinin bağlı olduğu Kestel İcra Mahkemesine ait olup; olaya İ.İ.K.’nun 79/2. maddesi hükmü uyarınca işlem yapılmalıdır. Bu husus kesin yetki kuralı olup Mahkemece kendiliğinden gözetilmelidir. ( HGK.’nun 21.3.2001 tarih ve 2001/12-235 Sayılı kararı )

Açıklanan sebeplerle Mahkemece, şikayeti incelemeye Bursa İcra Mahkemelerinin yetkili olduğu gözetilerek yetkisizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasının incelenerek şikayetin reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366. ve H.U.M.K. 428. maddeleri uyarınca bozulmasına, 14.07.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube