Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(T) SENETTE İKİ LEHDAR BULUNMASI ,BOŞ SENEDİN SONRADAN DOLDURULMASI

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/33703

K. 2011/15725

T. 14.7.2011

• TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Senette İki Lehtar Bulunduğu - Bu Durumda Senedi Takibe Koyan Kişi Senet Bedelinin Ancak 1/2`sini İsteyebileceği/Takibin Miktarın Aşan Kısmı Yönünden İtirazın Kabulü Gerektiği )

• SENETTE İKİ LEHDAR BULUNMASI ( Senedi Takibe Koyan Kişi Senet Bedelinin Ancak 1/2`sini İsteyebileceği - Takibin Miktarı Aşan Kısmı Yönünden İtirazın Kabulü Gerektiği )

• BOŞ SENEDİN SONRADAN DOLDURULMASI ( Senette İki Lehtar Bulunduğu - Bu Durumda Senedi Takibe Koyan Kişi Senet Bedelinin Ancak 1/2`sini İsteyebileceği/Takibin Miktarın Aşan Kısmı Yönünden İtirazın Kabulü Gerektiği )

2004/m.67

ÖZET : Borçlu, takip konusu senedin boş olarak H. D.`ye verildiğini, borcunun sadece ... TL olduğu halde senedin imza dışındaki yerlerinin alacaklı tarafından sonradan doldurulduğu, boş olan bedel kısmına da ... TL yazılarak takibe konulmuş olması sebebiyle takibin iptalini istemiş, mahkemece iddia yazılı ve geçerli delillerle kanıtlanamadığı gerekçesiyle itirazın reddine karar verilmiştir. Takip konusu senet incelendiğinde lehtarların H. ve M. D. olduğu, bir başka anlatımla senette iki lehtar bulunduğu görülmektedir. Bu durumda senedi takibe koyan M. D. senet bedelinin ancak 1/2`sini isteyebilir. Takibin miktarın aşan kısmı yönünden itirazın kabulü gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Borçlu, takip konusu senedin boş olarak H. D.`ye verildiğini, borcunun sadece 3.540 TL olduğu halde senedin imza dışındaki yerlerinin alacaklı tarafından sonradan doldurulduğu, boş olan bedel kısmına da 13.450 TL yazılarak takibe konulmuş olması sebebiyle takibin iptalini istemiş, mahkemece iddia yazılı ve geçerli delillerle kanıtlanamadığı gerekçesiyle itirazın reddine karar verilmiştir.

Takip konusu senet incelendiğinde lehtarların H. ve M. D. olduğu, bir başka anlatımla senette iki lehtar bulunduğu görülmektedir. Bu durumda senedi takibe koyan M. D. senet bedelinin ancak 1/2`sini isteyebilir. Takibin 6.770 TL`yi aşan kısım yönünden itirazın kabulü gerekirken istemin tümden reddi doğru değildir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 14.07.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube