Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)VELAYET ( Annenin Çocuğa Fiziksel Şiddet Uyguladığı - İdrak Çağında Olan Çocuğun Açıkladığı Görüşüne Değer Verilmemesini Gerektirebilecek v

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/13134

K. 2012/17522

T. 25.6.2012

• VELAYET ( Annenin Çocuğa Fiziksel Şiddet Uyguladığı - İdrak Çağında Olan Çocuğun Açıkladığı Görüşüne Değer Verilmemesini Gerektirebilecek ve Çocuğun Üstün Yararı Olabilecek Nitelikte Bir Durumun Mevcut Olmadığı )

• İDRAK ÇAĞINDA OLAN ÇOCUĞUN VELAYETİNİN BABASINA VERİLMESİNİ TALEP ETMESİ ( İdrak Çağında Olan Çocuğun Açıkladığı Görüşüne Değer Verilmemesini Gerektirebilecek ve Çocuğun Üstün Yararı Olabilecek Nitelikte Bir Durumun Mevcut Olmadığı - Babaya Verileceği )

• BABAYA VELAYETİN VERİLMESİ ( Annenin Çocuğa Fiziksel Şiddet Uyguladığı - Çocuğun Velayetinin Birlikte Yaşadığı Babasına Verilmesini Talep Ettiği )

• ANNENİN ÇOCUĞA FİZİKSEL ŞİDDET UYGULAMASI ( Çocuğun Velayetinin Birlikte Yaşadığı Babasına Verilmesini Talep Ettiği - Velayetin Babaya Verileceği )

4721/m. 337

ÖZET : Tarafların ortak çocuğunun velayetinin boşanma kararı ile davalı-davacı anneye verilmiş olmasına karşılık; toplanan delillerden, çocuğun sürekli babasıyla birlikte yaşadığı, velayetinin babasına verilmesini talep ettiği ve annenin bu çocuğa fiziksel şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. İdrak çağında olan bu çocuğun açıkladığı görüşüne değer verilmemesini gerektirebilecek ve çocuğun üstün yararı olabilecek nitelikte bir durum mevcut değildir.Velayetin davacı-davalı babaya verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, her iki dava yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle birleşen davada, davalı-davacı annenin boşanma kararı ile birlikte velayetleri kendisine verilen ve halen yanında kalan müşterek çocukları Okan ve Gürkan için iştirak nafakası talep etmiş olmasına ve mahkemece de bu iki çocuk için ayrı ayrı 350`şer TL iştirak nafakasına hükmedildiğinin anlaşılmasına göre; davacı-davalı kocanın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Mahkemece 1997 doğumlu tarafların ortak çocuğu Volkan`ın velayetinin boşanma kararı ile davalı-davacı anneye verilmiş olmasına karşılık; toplanan delillerden, çocuğun sürekli babasıyla birlikte yaşadığı, velayetinin babasına verilmesini talep ettiği ve annenin bu çocuğa fiziksel şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. İdrak çağında olan bu çocuğun açıkladığı görüşüne değer verilmemesini gerektirebilecek ve çocuğun üstün yararı olabilecek nitelikte bir durum mevcut değildir. O halde; Volkan`ın velayetinin davacı-davalı babaya verilmesi gerekirken; yazılı gerekçeyle reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

e Çocuğun Üstün Yararı Olabilecek Nitelikte Bir Durumun Mevcut Olmadığı )
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube