Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Yargıtay 2. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2012/17758

K. 2012/18490

T. 11.7.2012

• SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK (Ceza Sorumluluğu Bulunan ve Mahkumiyetine Karar Verilen Çocuk Hakkında Danışmanlık Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verilemeyeceği )

• DANIŞMANLIK TEDBİRİ (Ceza Sorumluluğu Bulunan ve Mahkumiyetine Karar Verilen Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında 5395 S.K. Md.11`e Aykırı Olarak Bu Tedbirin Uygulanamayacağı )

• ÇOCUKLARA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRİ (Suça Sürüklenen ve Ceza Sorumluluğu Olmayan Çocuklar Bakımından Uygulanacağı - Ceza Sorumluluğu Bulunan ve Mahkumiyetine Karar Verilen Çocuk Hakkında Danışmanlık Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verilemeyeceği )

5395/m.5/1-a, 11

ÖZET: Ceza sorumluluğu bulunan ve mahkumiyetine karar verilen suça sürüklenen çocuk hakkında Çocuk Koruma Kanunu`nun 11. maddesine aykırı olarak aynı Kanun`un 5/1-a maddesindeki danışmanlık tedbirinin de uygulanması hukuka aykırıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 5237 sayılı TCK`nın 145. maddesindeki "malın değerinin azlığı" kavramının 765 sayılı TCK`nın 522/1. maddesindeki hafif ve pek hafif ölçütleriyle her iki maddenin de cezadan indirim olanağı sağlaması dışında benzerliğinin bulunmadığı, suçun işleniş biçimi ve olayın özelliği dikkate alındığında 5237 sayılı Kanun`un 145. maddesinin uygulanma koşulları bulunmadığı anlaşılmakla tebliğnamedeki 2 numaralı bozma düşüncesine iştirak edilmemiş, hükmün başında, 01.01.1992 şeklinde yanlış yazılan suça sürüklenen çocuğun doğum tarihinin, nüfus kaydına göre, 01.01.1994 olarak mahallinde düzeltilmesi mümkün görülmüş, dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Ceza sorumluluğu bulunan ve mahkumiyetine karar verilen suça sürüklenen çocuk hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu`nun 11. maddesine aykırı olarak aynı Kanun`un 5/1-a maddesindeki danışmanlık tedbirinin de uygulanması,

Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 1412 sayılı CMUK`nın 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA ), ancak bu aykırılığın aynı Kanun`un 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan;

SONUÇ : "5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu`nun 5/1-a maddesi gereğince suça sürüklenen çocuk hakkında danışmanlık tedbiri uygulanmasına" ilişkin bölümün hükümden çıkartılmasına karar verilmek suretiyle; sair yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün (DÜZELTİLEREK ONANMASINA ), 11.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube