Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

11 Mart 2013 Tarihli ve 28584 sayılı resmî gazetede

yürürlükten kaldırıldığı belirtilen yönetmelikler.

 

 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2167 Sayılı Kanunla Değiştirilen 32. Maddesinin (B) Fıkrasında Belirtilen Ağız Protezleri ile İlgili Olarak Yapılacak Yardıma İlişkin Yönetmelik

 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2167 Sayılı Kanunla Değiştirilen 102 nci Maddesinde Belirtilen, Yol Paraları ile Zaruri Masraf Karşılıklarına İlişkinYönetmelik

 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Eş ve Çocuklara Temin Edilecek Protez Araç ve Gereçlerine Dair Yönetmelik

 

Bağ-Kur Genel Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

Bağ-Kur Sigortalılarının Yurt Dışında Tedavilerine İlişkin Yönetmelik

 

Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelik

 

Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği

 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kurul Temsilcilerinin Seçimi ve Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği

 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatının Düzenlenmesi Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

 

T.C. Emekli Sandığı Borç Para Verme Yönetmeliği 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube