Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) İDDİANAMEDE EYLEMİN ANLATILMAMASI HAKKINDA YARGITAY 4. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2010/14380

K. 2012/14764

T. 18.6.2012

• İDDİANAMEDE EYLEMİN ANLATILMAMASI ( Dava Açılmayan Suçtan Hüküm Kurulamayacağı - İddianamede Yalnızca Sevk Maddesinin Gösterilmesinin Yeterli Olmayacağının Gözetileceği )

• TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ ( Sanığın Geçmişi Sosyal İlişkileri Fiilden Sonraki ve Yargılama Sürecindeki Davranışları Cezanın Failin Geleceği Üzerindeki Olası Etkileri Gibi Hususlar Tartışılmadan Fiile İlişkin Bulunan Suçun İşlenmesindeki Özellikler Dikkate Alınarak Talebin Reddedilemeyeceği )

• İDDİANAME VE EKLERİNİN OKUNMAMASI ( 5271 Md. 191`e Aykırı Olduğu )

• VEKALET ÜCRETİ ( Katılanlar Aynı Avukat İle Temsil Ettirildiklerinden Lehlerine Ayrı Ayrı Vekalet Ücreti Hükmedilemeyeceği )

5271/m.191, 225

5237/m.62

ÖZET : İddianamede eylemin anlatılmaması nedeniyle yalnızca sevk maddesinin gösterilmesinin yeterli olmayacağı gözetilmeden dava açılmayan bir suçtan hüküm kurulması, sanığa iddianame ve eklerinin okunmaması, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar tartışılmadan, fiile ilişkin bulunan suçun işlenmesindeki özellikler dikkate alınarak takdiri indirim talebinin reddedilmesi, katılanların aynı avukat ile temsil ettirildikleri halde, lehlerine ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanık E.Ç. hakkında hakaret eylemine ilişkin temyizde;

Dava açan iddianamede eyleminin anlatılmaması nedeniyle yalnızca sevk maddesinin gösterilmesinin yeterli olmayacağı gözetilmeden dava açılmayan bir suçtan hüküm kurulması,

Sanık A.S.Y. hakkında tehdit eylemine ilişkin yapılan temyize gelince;

a )Sanığa iddianame ve ekleri okunmayarak CMK`nun 191. maddesine aykırı davranılması,

b )5237 sayılı TCY.nın 62. maddesinde yer alan ve sanık ile ilgili bulunan geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar tartışılmadan, fiile ilişkin bulunan suçun işlenmesindeki özellikler dikkate alınarak takdiri indirim talebinin reddedilmesi,

c )Katılan B.Ç. ve katılan E.Ç. aynı avukat ile temsil ettirildikleri halde, lehlerine ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve katılan sanık A.S.Y. müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp, sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 18.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube