Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) HIRSIZLIK SUÇUNDA ZAMANAŞIMI HAKKINDA YARGITAY 2. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2012/15349

K. 2012/15152

T. 28.5.2012

• HIRSIZLIK SUÇUNDA ZAMANAŞIMI (Sanığın Suç Tarihinde 12 Yaşını Doldurmuş 15 Yaşını Doldurmamış Olduğu - Zamanaşımı Süresinin 4 Yıl Olduğu ve Kesilmesi Halinde 1/2 Oranında Uzayacağı Nazara Alınarak 6 Yıllık Eklemeli Zamanaşımının Gerçekleştiği )

• ZAMANAŞIMI (Suç Tarihinde 12 Yaşını Doldurmuş 15 Yaşını Doldurmamış Olan Sanığa Atılı Hırsızlık Suçunun Zamanaşımının Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında Gerçekleştiği Anlaşıldığından Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verildiği )

• KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ KARARI (Suç Tarihinde 12 Yaşını Doldurmuş 15 Yaşını Doldurmamış Olan Sanığa Atılı Hırsızlık Suçunda Zamanaşımının Kesilmesi Halinde 1/2 Oranında Uzayacağı Nazara Alınarak 6 Yıllık Eklemeli Zamanaşımının Gerçekleştiği )

5237/m.66, 67, 142

5271/m.223/8

ÖZET : Suç tarihinde 12 yaşını doldurmuş olup da 15 yaşını doldurmamış olan sanığa atılı hırsızlık suçunun zamanaşımı süresinin 4 yıl olduğu, zamanaşımının kesilmesi halinde 1/2 oranında uzayacağı nazara alınarak hesap edilen 6 yıllık eklemeli zamanaşımının suç ve inceleme tarihleri arasında gerçekleştiği anlaşılmakla kamu davasının düşürülmesine karar verilmiştir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanığa atılı hırsızlık suçunun gerektirdiği cezanın miktar ve nev`i itibariyle tabi olduğu ve hüküm tarihinden önce yürürlüğe girip sanık lehine olan 5237 sayılı TCK`nın 142/1-b, 66/1-e ve 2. fıkrasına göre suç tarihinde 12 yaşını doldurmuş olup da 15 yaşını doldurmamış olan sanığa atılı hırsızlık suçunun zamanaşımı süresinin 4 yıl olduğu zamanaşımının kesilmesi halinde aynı Kanun`un 67/son maddesine göre 1/2 oranında uzayacağı nazara alınarak hesap edilen 6 yıllık eklemeli zamanaşımının suç ve inceleme tarihleri arasında gerçekleştiği anlaşılmakla,

SONUÇ : Hükmün (BOZULMASINA ), 1412 sayılı CMUK`nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak sanık hakkındaki kamu davasının zamanaşımı nedeniyle 5271 sayılı CMK`nın 223/8. maddesi uyarınca istem gibi DÜŞÜRÜLMESİNE, 28.05.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube