Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(T) FERAGAT VE KABULÜN ZAMANI

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/13746

K. 2012/19599

T. 6.6.2012

• FERAGAT ( Davadan ve Temyiz İsteminden Feragat Edilen Durumlarda Öncelikle Davadan Feragat Hakkında Mahkemesince Karar Verileceği )

• BORÇLU VEKİLİNİN DAVADAN FERAGATİ ( Öncelikle Davadan Feragat Hakkında Mahkemesince Karar Verilmek Üzerinde Hükmün Bozulduğu )

6100/m.310

ÖZET : Davadan ve temyiz isteminden feragat edilen durumlarda öncelikle davadan feragat hakkında mahkemesince bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Dr. Şanver Keleş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Çeşme İcra Mahkemesi`nin 24.01.2012 tarih ve 2010/101 E. - 2012/4 sayılı kararının borçlu vekili tarafından temyiz edilmesinden sonra aynı vekilin kimliği ekli 28.5.2012 tarihli dilekçesi ile vekaletnamedeki yetkisine dayanarak davadan ve temyiz isteminden feragat ettiği tespit edilmiştir.

HGK`nun 20.09.1995 tarih ve 1995/12-661 E.-1995/763 K. sayılı kararında da benimsendiği üzere davadan ve temyiz isteminden feragat edilen durumlarda öncelikle davadan feragat hakkında mahkemesince bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin davadan feragatı hakkında bir karar verilmek üzere mahkeme kararının İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 06.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube