Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMAK SUÇU HAKKINDA YARGITAY 10. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2012/12470

K. 2012/14508

T. 27.9.2012

• UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMAK ( Adı Geçenin Sanıktan 2 Adet Jelatine Sarılmış Esrarı Satın Aldığı/Daha Sonra Sanığın Evinde Yapılan Arama Sonucu Poşetler İçinde 12 Parça Halinde Net 254,5 Gram Esrarın Ele Geçirildiği - Tek Bir Satış Suçunun Oluşacağı )

• SEÇİMLİK HAREKET ( Seçimlik Hareketlerden Herhangi Birinin Birden Fazla Olarak Yapılması Halinde Zincirleme Suçun Oluşacağı - Sanığın Esrar Satmasına İlişkin Olayda Tek Satış ve Tek Satma Hareketinin Bulunduğunun Gözetileceği )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Seçimlik Hareketlerden Herhangi Birinin Birden Fazla Olarak Yapılması Halinde Zincirleme Suçun Oluşacağı - Sanığın Esrar Satmasına İlişkin Olayda Tek Satış ve Tek Satma Hareketinin Bulunduğunun Gözetileceği )

• ESRAR SATMAK ( Adı Geçenin Sanıktan 2 Adet Jelatine Sarılmış Esrarı Satın Aldığı/Daha Sonra Sanığın Evinde Yapılan Arama Sonucu Poşetler İçinde 12 Parça Halinde Net 254,5 Gram Esrarın Ele Geçirildiği - Tek Bir Satış Suçunun Oluşacağı )

5237/m. 43, 188

ÖZET : Seçimlik hareketlerden herhangi birinin birden fazla olarak yapılması halinde zincirleme suçun oluşacağı; adı geçenlerin ortaklaşa esrar almak için birleştirdikleri para karşılığında adı geçenlerden birinin sanıktan 2 adet jelatine sarılmış net 1,8 gram esrarı satın aldığı, daha sonra sanığın evinde yapılan arama sonucu poşetler içinde 12 parça halinde net 254,5 gram esrarın ele geçirildiği; bu duruma göre olayda tek satış ve tek bulundurma hareketinin bulunması nedeniyle zincirleme suçun gerçekleşmediği gözetilmelidir.

DAVA : Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

1- TCK`nın 188. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen seçimlik hareketlerden herhangi birinin birden fazla olarak yapılması halinde zincirleme suçun oluşacağı; haklarında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan ayrı soruşturma yapılan A. ve S.`nin ortaklaşa esrar almak için birleştirdikleri 25 lira karşılığında A.`nin sanıktan 2 adet jelatine sarılmış net 1,8 gram esrarı satın aldığı, daha sonra sanığın evinde yapılan arama sonucu poşetler içinde 12 parça halinde net 254,5 gram esrarın ele geçirildiği; bu duruma göre olayda tek satış ve tek bulundurma hareketinin bulunması nedeniyle zincirleme suçun gerçekleşmediği gözetilmeden, sanık hakkında TCK`nın 43. maddesinin uygulanması,

2- TCK`nın 53. maddesinin (1 )numaralı fıkrası uygulanırken, (a ), (b ), (d )ve (e )bentlerinde belirtilen haklardan "hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar"; (c )bendindeki "velayet hakkından; vesayet ve kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan yoksunluğun" ise sadece kendi altsoyu yönünden koşullu salıverme tarihine kadar, altsoyu haricindekiler yönünden ise hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar devam edeceği gözetilmeden, (c )bendindeki hak ve yetkilerle ilgili olarak, altsoyu dışındaki kişiler yönünden yasaklama kararı verilmemesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün (BOZULMASINA ), 27.09.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube