Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E: 2012/8396

K: 2012/12942

T:10.09.2012

6100/m.394

* HABABAM SINIFI MARKASININ "HA BABAM UZAY" ADLI DİZİDE KULLANILMASI ( Tecavüzün Önlenmesi Yönünde İhtiyati Tedbir Talebinin Kabul Edildiği - Yüze Karşı Verilmiş Olan İhtiyati Tedbir Kararına Aleyhe Tedbir Kararı Verilenin İtiraz Etmesinin Mümkün Bulunmadığı )

* İHTİYATİ TEDBİR KARARININ YÜZE KARŞI OKUNMASI ( "Hababam Sınıfı" Markasının "Ha Babam Uzay" Adlı Dizide Kullanılması/Tecavüzün Önlenmesi Yönünde İhtiyati Tedbir Talebinin Kabul Edildiği - Aleyhe Tedbir Kararı Verilenin İtiraz Edemeyeceği/Temyiz Talebinin Reddi Gereği )

* ALEYHİNE İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLENİN İTİRAZ ETMESİ ( Hababam Sınıfı Markasının "Ha Babam Uzay" Adlı Dizide Kullanılması/Tecavüzün Önlenmesi Yönünde İhtiyati Tedbir Talebinin Kabul Edildiği - Aleyhe Tedbir Kararı Verilenin İtiraz Edemeyeceği/Temyiz Talebinin Reddi Gereği )

* YÜZE KARŞI OKUNAN İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Hababam Sınıfı Markasının "Ha Babam Uzay" Adlı Dizide Kullanılması/Tecavüzün Önlenmesi Yönünde İhtiyati Tedbir Talebinin Kabul Edildiği - Aleyhe Tedbir Kararı Verilenin İtiraz Edemeyeceği ) 6100/m.394 556 s. Khk/m.76, 77

ÖZET: İhtiyati tedbir isteyenler vekili, “Hababam Sınıfı” ibareli tescilli marka kapsamında ibarenin müvekkili tarafından kısa ve uzun metrajlı filmler, yayıncılık hizmetlerinde eser adı olarak kullanmaya münhasıran yetkisinin bulunduğunu, “Ha Babam Uzay” isimli televizyon dizisinin Show Tv logolu televizyonda yayınlanacağına dair tanıtımlar yapıldığını, markaya tecavüzün söz konusu olduğunu ileri sürerek, bu şekilde kullanımın önlenmesi yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesini istemiştir. İhtiyati tedbir kararına, aleyhine ihtiyati tedbir kararı verilen A.Ş. ve Ltd. Şti. vekili itiraz etmiştir. Yüze karşı verilmiş olan ihtiyati tedbir kararına aleyhe tedbir kararı verilenin itiraz etmesinin mümkün bulunmamasına göre, ihtiyati tedbire itiraz edenin temyiz talebinin reddi gerekir.

DAVA: Taraflar arasında görülen davada İstanbul 4.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 12.03.2012 tarih ve 2012/13 D.İş -2012/15 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi aleyhine ihtiyati tedbir kararı verilen ... Filmcilik San. ve Tic. A.Ş. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Duygu Süzer tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR: İhtiyati tedbir isteyenler vekili, “Hababam Sınıfı” ibareli tescilli marka kapsamında ibarenin müvekkili tarafından kısa ve uzun metrajlı filmler, yayıncılık hizmetlerinde eser adı olarak kullanmaya münhasıran yetkisinin bulunduğunu, “Ha Babam Uzay” isimli televizyon dizisinin Show Tv logolu televizyonda 14.03.2012 tarihinde yayınlanacağına dair tanıtımlar yapıldığını, markaya tecavüzün söz konusu olduğunu ileri sürerek, bu şekilde kullanımın önlenmesi yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesini istemiştir. Mahkemece, tüm tarafların da hazır bulunduğu 12.03.2012 tarihli duruşmada, “Ha Babam Uzay” isimli televizyon dizisinin Rıfat Ilgaz’ın “Hababam Sınıfı” eserinin versiyonu gibi algılanacağı, 556 sayılı KHK’nin 76. ve 77. maddelerinde yazılı koşulların bu aşamada gerçekleştiği gerekçesiyle takdiren 100.000 TL teminat karşılığında “Ha Babam Uzay” adlı dizinin adında ve tanıtımlarında “Ha Babam” ve “Hababam” ibarelerinin kullanılmasının tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir.

İhtiyati tedbir kararına, aleyhine ihtiyati tedbir kararı verilen ... Film. A.Ş. vekili ve ... Film San Ltd. Şti. vekili itiraz etmiştir. Mahkemece, 6100 sayılı Yasa`nın 394. maddesindeki düzenlemeye göre duruşma yapılarak ve her iki taraf dinlendikten sonra verilen ihtiyati tedbir kararlarına karşı itiraz yolunun kapalı olduğu, dava açılmadan önce verilen duruşmalı ve yüze karşı ihtiyati tedbir kararlarına karşı herhangi bir yasa yolunu açıkça düzenlememiş olsa da HMK` nun 391/3 ve 394/5 maddeleri kıyasen uygulanarak temyiz yolunun açık olduğu sonucuna varılarak itirazın yerinde görülmediği, kaldı ki itiraz yolunun açık olduğu kabul edilse bile, 556 sayılı KHK` nin 76. md ile HMK`nun 389 ve 390/3 maddelerinde yazılı şartların somut olayda gerçekleştiği gerekçesiyle aleyhlerine ihtiyati tedbir kararı verilenlerin itirazlarının reddine karar verilmiştir. Kararı, aleyhine ihtiyati tedbir kararı verilen Aks Tel. Rek. Film. A.Ş. vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve yüze karşı verilmiş olan ihtiyati tedbir kararına aleyhe tedbir kararı verilenin itiraz etmesinin mümkün bulunmamasına göre, ihtiyati tedbire itiraz eden ... Rek.Film.A.Ş. vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle aleyhine ihtiyati tedbir kararı verilen Aks Tel. Rek. Film. A.Ş. vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 10.09.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube