Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

ELEKTRİK FATURA TAHSİLATI YAPARAK DOLANDIRICILIK SUÇU HAKKINDA YARGITAY 15. CEZA DAİRENİN KARARI

T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2012/13356

K. 2012/44077

T. 22.11.2012

• DOLANDIRICILIK SUÇU ( Elektrik İdaresi İle Yaptığı Anlaşma Gereği Fatura Tahsilatı Yapan Şirketin Tahsil İşine Son Verdiği - Bu Şirketin Ofisini Kiralayan Sanığın Kurumlarla Anlaşmaya Devam Ediyor Hissi Uyandırarak Menfaat Temin Ettiği )

• ELEKTRİK FATURA TAHSİLATI YAPARAK DOLANDIRICILIK ( Anlaşmalarının Olmadığı Kurumların Fatura Tahsilatının Yapıldığı ve Menfaat Temin Edildiği - Dolandırıcılık Suçunun Oluştuğu )

• FATURA TAHSİLATI YAPARAK DOLANDIRICILIK ( Elektrik İdaresi İle Yaptığı Anlaşma Gereği Fatura Tahsilatı Yapan Şirketin Tahsil İşine Son Verdiği - Bu Şirketin Ofisini Kiralayan Sanığın Kurumlarla Anlaşmaya Devam Ediyor Hissi Uyandırdığı )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Anlaşmalarının Olmadığı Kurumların Fatura Tahsilatı Yapıldığı ve Menfaat Temin Edildiği - Değişik Tarihlerde Birden Fazla Kişiye Yönelik Eylemlerin Gerçekleşmesi Karşısında Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması Gerekmediği )

5237/m.43, 157

ÖZET : Elektrik idaresi ile yaptığı anlaşma gereği fatura tahsilatı yapan şirketin tahsilat ofisini, bu şirketin fatura tahsil işine son vermesi üzerine ofisin sahibi olan 3.kişiden kiralayan sanığın, daha önce firmasına ait olan demirbaş eşyayı bu firmadan satın alması, kurumlarla anlaşma devam ediyor hissi uyandırarak kişilerin güvenini sağlaması,tahsilat elamanları diğer sanıklar aracılığıyla, herhangi bir anlaşmalarının olmadığı kurumların fatura tahsilatına başlaması, başlangıçta bu tahsilatları internet şubesinden ilgili kurumların hesabına aktarması, daha sonraki dönemlerde bu paraları bahsi geçen kurumlara aktarmayarak menfaat temin etmesi şeklinde gerçekleşen olayda dolandırıcılık suçu oluşmuştur. Değişik tarihlerde birden fazla kişiye yönelik eylemlerin gerçekleşmesi karşısında zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiğine ilişkin bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanık hakkında kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik yapılan incelemede:

Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için;failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.

Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır.

Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, mağdurun durumu, fiille olan ilişkisi, kullanılan hilenin şekli, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır.

Somut olayda; elektrik idaresi ile yaptığı anlaşma gereği fatura tahsilatı yapan şirketin tahsilat ofisini, bu şirketin 27.12.2010 tarihinden itibaren fatura tahsil işine son vermesi üzerine ofisin sahibi olan 3.kişiden kiralayan sanığın, daha önce firmasına ait olan demirbaş eşyayı bu firmadan satın alması, kurumlarla anlaşma devam ediyor hissi uyandırarak kişilerin güvenini sağlaması, haklarındaki beraat hükümleri temyiz edilmeyen tahsilat elamanları diğer sanıklar aracılığıyla, herhangi bir anlaşmalarının olmadığı kurumların fatura tahsilatına başlaması, başlangıçta bu tahsilatları internet şubesinden ilgili kurumların hesabına aktarması, daha sonraki dönemlerde bu paraları bahsi geçen kurumlara aktarmayarak 34.500,27 TL menfaat temin etmesi şeklinde gerçekleşen olayda dolandırıcılık suçunun oluştuğuna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Değişik tarihlerde birden fazla kişiye yönelik eylemlerin gerçekleşmesi karşısında tebliğnamedeki zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiğine ilişkin bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

SONUÇ : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA, 22.11.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube