Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

SANIĞA KARARIN TEBLİĞ EDİLMEMESİ SUÇU HAKKINDA YARGITAY 15. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2012/12754

K. 2012/43532

T. 16.10.2012

• SANIĞA KARARIN TEBLİĞ EDİLMEMESİ (Sanığın Yerleşim Yeri Adresinin Tebligat Yapıldığı Tarihte Bilinen Son Adresten Farklı Olduğu - Tebligatın Bu Adrese Çıkartılması Yerine Dosyada Mevcut Bilinen Son Adresine 35`e Göre Yapılan Tebligatın Geçersiz Olduğu )

• SANIĞIN YOKLUĞUNDA VERİLEN KARARIN DOSYADAKİ ADRESİNE YAPILDIĞI (Tebliğ Edilmediği - Sanığın Yerleşim Yeri Adresinin Tebligat Yapıldığı Tarihte Bilinen Son Adresten Farklı Bir Adres Olduğu ve Tebligatın Bu Adrese Çıkartılması Gerektiği )

• TEBLİGATIN SANIĞIN DOSYADAKİ ADRESİNE 35`E GÖRE YAPILMASI (Yerleşim Yeri Adresinin Tebligat Yapıldığı Tarihte Bilinen Son Adresten Farklı Olduğu - Tebligatın Bu Adrese Çıkartılması Yerine 35`e Göre Yapılan Tebligatın Geçersiz Olduğu )

7201/m.10, 35

ÖZET : Sanığın yokluğunda verilen kararın dosyada bildirdiği adresine yapılan tebligatın tebliğ edilememesi üzerine, sanığın yerleşim yeri adresinin tebligat yapıldığı tarihte bilinen son adresten farklı bir adres olduğu anlaşıldığından tebligatın bu adrese çıkartılması yerine dosyada mevcut bilinen son adresine 35`e göre yapılan tebligat geçersiz olduğundan hükümden sonra atanan sanık müdafiinin temyizinin öğrenme üzerine ve süresinde kabul edilmiştir.

14.04.2004 olan suç tarihinden temyiz inceleme gününe kadar 765 sayılı TCK`nın 102/4 ve 104/2. maddelerinde öngörülen 7 yıl 6 aylık dava zamanaşımının dolduğu anlaşıldığından;

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 7201 sayılı Tebligat Kanunu`nun 10. maddesine 11.01.2011 tarih ve 6099 sayılı Kanun`un 3. maddesi ile eklenen "Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır." hükmüne göre sanığın yokluğunda verilen kararın dosyada bildirdiği adresine yapılan tebligatın tebliğ edilememesi üzerine, sanığın yerleşim yeri adresinin tebligat yapıldığı tarihte bilinen son adresten farklı bir adres olduğu anlaşıldığından tebligatın bu adrese çıkartılması yerine dosyada mevcut bilinen son adresine aynı Kanun`un 35. maddesine göre yapılan tebligatın geçersiz olduğu, bu nedenle hükümden sonra atanan sanık müdafiinin 14.07.2011 tarihli temyizinin öğrenme üzerine ve süresinde kabul edilerek yapılan temyiz incelemesinde;

14.04.2004 olan suç tarihinden temyiz inceleme gününe kadar 765 sayılı TCK`nın 102/4 ve 104/2. maddelerinde öngörülen 7 yıl 6 aylık dava zamanaşımının dolduğu anlaşıldığından;

SONUÇ : 5320 sayılı Kanun`un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK`nın 321. maddesi uyarınca hükmün (BOZULMASINA ); ancak bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden aynı Kanun`un 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 5271 sayılı CMK`nın 223/8. maddesi gereğince sanık hakkında açılan kamu davasının zamanaşımı nedeniyle DÜŞMESİNE, 16.10.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube