Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/5831

K. 2012/7567

T. 2.7.2012

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Sanıkların Araca Zorla Bindirdikleri Mağdureyi Götürürlerken İhbar Üzerine Aracı Durduran Kolluk Kuvvetince Mağdurenin Kurtarıldığı - Eylemin Tamamlandığının Kabulü Gereği )

TEŞEBBÜS( Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma Suçunda Sanıkların Araca Zorla Bindirdikleri Mağdureyi Götürürlerken İhbar Üzerine Aracı Durduran Kolluk Kuvvetince Mağdurenin Kurtarıldığı - Eylemin Tamamlandığının Kabulü Gereği )

• MAĞDUREYİ ARACA ZORLA BİNDİRME ( Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma Suçunda Sanıkların Araca Zorla Bindirdikleri Mağdureyi Götürürlerken İhbar Üzerine Aracı Durduran Kolluk Kuvvetince Mağdurenin Kurtarıldığı - Eylemin Tamamlandığı )

5237/m. 35, 109

ÖZET : Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda sanıkların, araca zorla bindirdikleri yol kontrolü yapan kolluk kuvvetinin ihbar üzerine aracı durdurarak mağdureyi kurtardığının anlaşılması karşısında, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun tamamlandığı gözetilmelidir.

DAVA : Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan sanıklar R. ve N.`in yapılan yargılamaları sonunda; Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs suçundan mahkumiyetlerine dair (İzmir Yirmidördüncü Asliye Ceza Mahkemesi )`nden verilen 11.01.2012 gün ve 2011/700 Esas, 2012/4 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay`ca incelenmesi mağdur vekili, sanıklar ve müdafileri tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelendi,

Kayden 01.05.1995 doğumlu olup 16 yaşında bulunan mağdurenin 11.01.2012 tarihli oturumda sanıklardan şikayetçi olmadığını ve davaya katılmak istemediğini belirtmesi karşısında, hükmü temyiz hakkı bulunmayan ve usulüne uygun olarak da davaya katılmayan mağdure vekilinin temyiz isteminin 5320 sayılı Kanun`un 8/1. maddesi gözetilerek CMUK`nın 317. maddesi uyarınca reddiyle, incelemenin sanıklar ve müdafilerinin temyiziyle sınırlı olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

KARAR : Sanıkların, araca zorla bindirdikleri mağdureyi İzmir ilinden Manisa ili istikametine doğru götürdüklerinin ve bu sırada İzmir ilinin 6 km dışında yol kontrolü yapan kolluk kuvvetinin ihbar üzerine aracı durdurarak mağdureyi kurtardığının anlaşılması karşısında, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun tamamlandığı gözetilmeyerek,teşebbüs aşamasında kaldığının kabulüyle TCK`nın 35. maddesi uyarınca indirim yapılması ve sanıklar hakkında TCK`nın 109. maddesi uyarınca tayin olunan 9 yıl hapis cezası üzerinden aynı Kanun`un 35 ve 62. maddeleri uyarınca indirim yapılırken 5 yıl 7 ay 15 gün yerine 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına hükmedilmek suretiyle eksik ceza tayini, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

SONUÇ : Delillerle iddia ve savunma, duruşma gözönünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş sübutu kabul olunan fiillerin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatları yapılmış bulunduğundan, sanıklar ve müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin (ONANMASINA ), Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu`nun 20.01.2012 gün ve 178 sayılı Kararı ile İzmir Yirmidördüncü Asliye Ceza Mahkemesi kapatıldığından dosyanın İzmir Ondokuzuncu Asliye Ceza Mahkemesi`ne gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 02.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube