Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

Feragat

ÖZETİ:Davacının davasından feragat etmesi ile dava konusu uyuşmazlık sona erer. Zira, feragat kesin hükmün bütün hukuki sonuçlarını doğuran bir irade beyanıdır.

Davacı, 30 Mayıs 2011 tarihinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kaydına geçen dava dilekçesinde özetle; 2007 yılında Harp Okulundan mezun olduğunu, 2007 – 2008 yılları arasında sınıf okulunda, 2008 – 2009 yılları arasında İzmir Foça J.Komd.Okl.K.lığı ve Gaziantep İl J.K.lığı emrinde görev yaptığını, 2009 yılı genel atamalarıyla 5’inci dereceli garnizon olan Hakkari Çukurca Hakantepe Sınır Bl.Mrk. Sınır Tk.K. vekili olarak atandığını, 22 Şubat 2010 tarihinde Helikopter Subay Temel Kursuna başladığını, 26 Ağustos 2010 tarihinde Ankara J.Hv.Grp.K.lığı emrine katıldığını, 17 Ocak 2011 tarihinde Helikopter Subay Temel Kursunu bitirdiğini, evleneceği kişinin Ankara’da Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde Fizyoterapist olarak görev yaptığını, evlenmek için tarih aldığını ve Eryaman’da ev tuttuğunu, Ankara garnizonunda bir yıl bile kalmadan Aydın garnizonuna atamasının yapılmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek dava konusu atama işleminin iptalini talep ve dava etmiştir. Davacının yürütmenin durdurulması yönündeki talebi, AYİM 1’inci Dairesinin 07 Haziran 2011 gün ve Gensek No:2011/2448, Esas No:2011/1027 sayılı kararıyla reddedilmiştir. Davacı, 21 Ekim 2011 tarihinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kaydına geçen dilekçesinde dava konusu atama işleminden feragat ettiğini açıkça belirtmektedir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun (HMK) 447/(2) maddesinde, yürürlükten kaldırılan 18 Haziran 1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa yapılan yollamaların, Hukuk Muhakemeleri Kanununun bu hükümlerin karşılığını oluşturan maddelerine yapılmış sayılacağı düzenleme altına alınmıştır. Bu bağlamda, 1602 sayılı AYİM Kanununun 56’ncı maddesi atfıyla davadan feragatla ilgili uygulanacak hükümler, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 307 – 312’nci maddelerinde düzenlenmiştir. Anılan yasal düzenlemelere göre davadan feragat; iki taraftan birinin (davasının) netice-i talebinden vazgeçmesidir. Davasından vazgeçen davacı, bununla dava dilekçesinin talep sonucu bölümünde istemiş olduğu haktan (talepten) vazgeçmektedir. Davacının davasından feragat etmesi ile dava konusu uyuşmazlık sona erer. Zira, feragat kesin hükmün bütün hukuki sonuçlarını doğuran bir irade beyanıdır. Ayrıca, hüküm kesinleşinceye kadar davadan feragat edilmesi mümkündür. Bu bağlamda davacının açık ve şartsız bir şekilde usulüne uygun olarak davasından feragat ettiği açıktır. Açıklanan nedenlerle; Davacının davasından feragat etmesi nedeniyle DAVANIN ESASI HAKKINDA BİR KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 01 KASIM 2011 tarihinde OYBİRLİĞİ ile karar verildi. (AYİM.1.D.,01.11.2011; E 2011/1027, K. 2011/1697)

Dergi No:27
Karar Dairesi:AYİM.1.D
Karar Tarihi:01.11.2011
Karar No: E 2011/1027
Karar No: K. 2011/1697
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube