Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2012/4586

K. 2012/9095

T. 5.12.2012

* TASARLAYARAK OLASI KASTLA ÖLDÜRMEYE AZMETTİRMEK ( Sanıkların Maktulün Dövülmesi ve Gözünün Korkutulması Konusunda Anlaştığı - Döven Sanığın İstek Dışına Çıkarak Maktulün Hayati Bölgelerine Künt Cisimle Vurması Sonucu Ölümün Gerçekleştiği/Diğer Sanığın Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamaya Azmettirmeden Sorumlu Tutulacağı )

* NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA ( Sanıkların Maktulün Dövülmesi ve Gözünün Korkutulması Konusunda Anlaştığı - Döven Sanığın İstek Dışına Çıkarak Maktulün Hayati Bölgelerine Künt Cisimle Vurması Sonucu Ölümün Gerçekleştiği/Diğer Sanığın Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamaya Azmettirmeden Sorumlu Tutulacağı )

* HAYATİ BÖLGELERE KÜNT CİSİMLE VURMAK ( Sanıkların Maktulün Dövülmesi ve Gözünün Korkutulması Konusunda Anlaştığı - Döven Sanığın İstek Dışına Çıkarak Maktulün Hayati Bölgelerine Künt Cisimle Vurması Sonucu Ölümün Gerçekleştiği/Diğer Sanığın Eyleminin Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamaya Azmettirme Olduğu )

* SANIKLARIN MAKTULÜN DÖVÜLMESİ KONUSUNDA ANLAŞMALARI ( Döven Sanığın İstek Dışına Çıkarak Maktulün Hayati Bölgelerine Künt Cisimle Vurması Sonucu Ölümün Gerçekleştiği - Diğer Sanığın Eyleminin Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamaya Azmettirme Olduğu )

* AZMETTİRME ( Sanıkların Maktulün Dövülmesi ve Gözünün Korkutulması Konusunda Anlaştığı - Döven Sanığın İstek Dışına Çıkarak Maktulün Hayati Bölgelerine Künt Cisimle Vurması Sonucu Ölümün Gerçekleştiği/Diğer Sanığın Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamaya Azmettirmeden Sorumlu Tutulacağı ) 5237/m.38, 81, 82, 86, 87

ÖZET: Tasarlayarak olası kastla öldürmeye azmettirme suçunda, sanığın maktulün dövülmesini ve gerekirse öldürülmesini istediği, diğer sanığın ise öldürmek istemediğini beyan etmesi üzerine maktulün dövülmesi ve gözünün korkutulması konusunda anlaştıkları ancak olay esnasında sanığın istek dışına çıkarak maktulün hayati bölgelerine künt cisimle vurması sonucu ölümün meydana geldiği göz önüne alındığında, anlaşma konusu nedeniyle oluşan sonuçtan sorumlu tutulması, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralamaya azmettirme suçundan cezalandırılması gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : Tekerrüre esas sabıkası bulunan sanık A. hakkında 5237 sayılı Yasanın 58. maddesinin uygulanması gerektiğinin düşünülmemesi yasaya aykırı ise de bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, CMUK.nun 322.maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hükmün sanık Ali ile ilgili kısmına “Sanığın Çorum 3.Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 23.01.2007 gün 2006/91 esas, 2007/27 karar sayılı ilamının tekerrüre esas olduğundan TCK.nun 58.maddesi uyarınca cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına” ibaresinin eklenmesine karar verilen ve resen de temyize tabi olan hükümle sanıklar V., H. ve E. hakkında verilen beraat hükümlerinin tebliğnamedeki düşünce gibi (ONANMASINA),

Sanık A. hakkında tasarlayarak olası kastla öldürmeye azmettirme suçundan kurulan hüküm yönünden;

Oluşa ve dosya içeriğine göre; sanık A.’in, eniştesi olan maktul ile ortak olarak oto yıkama işi yaptıkları, sanığın işyerine geç gelmesi ve eniştesi maktulün yıkanan araçların sayısını az gösterdiğinden bahisle maktule karşı husumet beslediği ve eniştesinden bunun hesabını sormayı planladığı bu amaçla diğer sanık A. ile anlaştığı ve sanık A.`ye “maktulü iyice döv, gerekirse öldür” dediği ancak sanık A.`nin “adam öldürmekle benim işim olmaz” demesi üzerine “o zaman döv, gözünü korkut” dediği ve maktulün dövülmesi konusunda anlaştıkları, olay günü de maktulü takip eden sanık A.’nin, maktulün hayati bölgelerini hedef alarak künt cisimle darp etmek suretiyle, künt kafa travmaya bağlı kafa kemik kırıklarıyla beraber beyin kanaması sonucu ölümüne neden olduğu olayda;

Sanık A.`in maktulün dövülmesini ve gerekirse öldürülmesini istediği, sanık A.`nin ise öldürmek istemediğini beyan etmesi üzerine maktulün dövülmesi ve gözünün korkutulması konusunda anlaştıkları ancak olay esnasında sanık Ali` nin istek dışına çıkarak maktulün hayati bölgelerine künt cisimle vurması sonucu ölümün meydana geldiği göz önüne alındığında, sanık A.`in anlaşma konusu nedeniyle oluşan sonuçtan sorumlu tutulması gerektiği, bu nedenle olayın oluş şekli ve suçun işlenmesindeki özellikler göz önüne alınarak TCK.nun 61.maddesi uyarınca teşdiden TCK.nun 38.maddesi yollamasıyla 87/4.maddesinin ikinci cümlesi gereğince cezalandırılması gerektiğinin düşünülmemesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiileriyle katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, resen de temyize tabi bulunan hükmün farklı gerekçeyle tebliğnamedeki düşünce gibi (BOZULMASINA), hükmolunan ceza miktarı ve tutuklulukta geçen süreye göre tahliye taleplerinin reddine, 05.12.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.

TASARLAYARAK OLASI KASTLA ÖLDÜRMEYE AZMETTİRMEK
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube