Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
NAFAKA HÜKÜMLERİNE UYMAMA SUÇU

T.C. YARGITAY

19. Ceza Dairesi

 

Esas No: 2015/2656

Karar No: 2015/3612 Karar Tarihi: 02.07.2015

 

NAFAKA HÜKÜMLERİNE UYMAMAK SUÇU - UNSURLARI OLUŞMAYAN NAFAKA HÜKÜMLERİNE UYMAMAK SUÇUNDAN BORÇLU SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

 

ÖZET: Unsurları oluşmayan nafaka hükümlerine uymamak suçundan borçlu sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken mahkumiyetine ilişkin verilen karara karşı yapılan itirazın kabulü yerine borçlu sanık aleyhine sonuç doğuracak şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

 

(2004 S. K. m. 344) (5271 S. K. m. 309)

 

Dava ve Karar: Nafaka hükümlerine uymamak suçundan sanık R.. U..`un, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu`nun 344. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair, Kuşadası İcra Ceza Mahkemesinin 15/07/2014 tarihli ve 2014/37 Esas, 2014/236 sayılı Kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin, Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 11/09/2014 tarihli ve 2014/239 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığının 18/02/2015 gün ve 12950 sayılı Kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 09/03/2015 gün ve KYB. 2015/71877 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

 

Anılan ihbarnamede;

 

Dosya kapsamına göre, Kuşadası 1. İcra Müdürlüğünün 2012/5931 sayılı icra dosyasında yapılan takip işleminin 19/10/2012 tarihinde kesinleşen Kuşadası 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) 14/10/2011 tarihli ve 2009/256 Esas, 2011/458 sayılı Kararından kaynaklanan maddi tazminat, manevi tazminat, vekalet ücreti ve yargılama giderlerine ilişkin olduğu, nafaka borcuna ilişkin icra takibi olmadığı gözetilmeksizin, unsurları oluşmayan suçtan borçlu sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken mahkumiyetine ilişkin verilen karara karşı yapılan itirazın kabulü yerine borçlu sanık aleyhine sonuç doğuracak şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın Kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü:

 

Sonuç: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 11/09/2014 tarihli ve 2014/239 değişik iş sayılı kararının CMK`nın 309/4-d. maddesi uyarınca bozulmasına, kabahatli hakkında hükmolunan tazyik hapsi cezasının kaldırılmasına, 02.07.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube