Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
YENİLEME EMRİNİN BORÇLU TARAFA TEBLİĞ EDİLMEDEN NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME SUÇU OLUŞMAZ.

YARGITAY

19. CEZA DAİRESİ

E. 2017/3406

K. 2017/11358

T. 20.12.2017

• NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME SUÇU ( Sanığın Babasına İcra Emrinin Tebliğ Edildiği/Tebliğden Sonra İcra Takip Dosyasında Alacaklı Tarafça Hiçbir İşlem Yapılmadığı İçin İcra Dairesince Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verildiği - Belirtilen Tarihte İcra Müdürlüğü Tarafından Yenileme Emrinin Düzenlendiği Ancak Yenileme Emrinin Borçlu Tarafa Tebliğ Edilmediği/Atılı Suçun Oluşmadığı Gözetilmeden İtirazın Kabulünün Hatalı Olduğu )

• DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Sanığın Babasına İcra Emrinin Tebliğ Edildiği/Tebliğden Sonra İcra Takip Dosyasında Alacaklı Tarafça Hiçbir İşlem Yapılmadığı İçin İcra Dairesince Karar Verildiği - Belirtilen Tarihte İcra Müdürlüğü Tarafından Yenileme Emrinin Düzenlendiği Ancak Yenileme Emrinin Borçlu Tarafa Tebliğ Edilmediği/Atılı Suçun Oluşmadığı Gözetilmeden İtirazın Kabulünün Hatalı Olduğu )

• YENİLEME EMRİ ( Sanığın Babasına İcra Emrinin Tebliğ Edildiği/Tebliğden Sonra İcra Takip Dosyasında Alacaklı Tarafça Hiçbir İşlem Yapılmadığı İçin İcra Dairesince Karar Verildiği - Belirtilen Tarihte İcra Müdürlüğü Tarafından Düzenlendiği Ancak Yenileme Emrinin Borçlu Tarafa Tebliğ Edilmediği/Atılı Suçun Oluşmadığı Gözetilmeden İtirazın Kabulünün Hatalı Olduğu )

2004/m.344

4721/m.169175

ÖZET : Borçlu sanıkla birlikte oturan babasına icra emrinin tebliğ edildiği, tebliğden sonra icra takip dosyasında alacaklı tarafça hiçbir işlem yapılmadığı için İcra Dairesince dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verildiği, belirtilen tarihte İcra Müdürlüğü tarafından yenileme emrinin düzenlendiği ancak yenileme emrinin borçlu tarafa tebliğ edilmediği, bu sebeple atılı suçun oluşmadığı gözetilmeden, itirazın kabulü hatalıdır.

DAVA : Dosya incelendi,gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Nafaka borcunu ödememek suçundan sanık hakkında yapılan yargılama sonucunda suçun yasal unsurları oluşmadığından bahisle beraatine dair Aksaray İcra Ceza Mahkemesi`nin 12/01/2017 tarihli ve 2016/759 Esas, 2017/41 Karar sayılı kararına karşı yapılan itirazın kabulüne, söz konusu beraat kararın kaldırılmasına ve sanığın 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu`nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Aksaray 4. Asliye Ceza Mahkemesi`nin 13/02/2017 tarihli ve 2017/32 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 21/04/2017 gün ve 94660652-105-68-2692-2017-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 11/05/2017 gün ve KYB.2017/28786 Sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, alacaklı vekilince 23/08/2011 tarihinde nafaka borcuna dair ilamlı icra takibi yapıldığı, borçlu sanıkla birlikte oturan babasına icra emrinin 05/10/2011 tarihinde tebliğ edildiği, söz konusu bu tarihten sonra icra takip dosyasında alacaklı tarafça hiçbir işlem yapılmadığı için Aksaray 2. İcra Dairesince 19/12/2012 tarihinde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verildiği, 06/02/2015 tarihinde anılan İcra Müdürlüğü tarafından yenileme emrinin düzenlendiği ancak yenileme emrinin borçlu tarafa tebliğ edilmediği, bu sebeple atılı suçun oluşmadığı gözetilmeden, itirazın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu`nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla;

SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Aksaray 4. Asliye Ceza Mahkemesi`nin 13/02/2017 tarihli ve 2017/32 değişik iş sayılı kararının CMK`nın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkında nafaka hükümlerine uymamak eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsinin kaldırılmasına, 20.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube