Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

ELEKTRİK ENERJİSİ HIRSIZLIĞI HAKKINDA YARGITAY 2. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2012/27727

K. 2012/49155

T. 25.12.2012

• CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI (Elektrik Enerjisi Hırsızlığı Suçundan Yargılanan Sanığın Katılan Kurumun Zararını Tamamen Tazmin Ettiği - Yargılama Giderlerinden Sayılan Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağı )

• ELEKTRİK ENERJİSİ HIRSIZLIĞI (Sanığın Katılan Kurumun Zararını Tamamen Tazmin Ettiğinden Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verildiği - Yargılama Giderlerinden Sayılan Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulmamasına İlişkin Hükmün Hukuka Uygun Olduğu )

• VEKALET ÜCRETİ (Elektrik Enerjisi Hırsızlığı Suçundan Yargılanan Sanığın Katılan Kurumun Zararını Tamamen Tazmin Ettiğinden Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verildiği - Sanığın Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağına İlişkin Kararın Yerinde Olduğu )

5271/m.223, 327

6352/m.Geç.2/2

ÖZET : Elektrik enerjisi hırsızlığı suçundan yargılanan sanık, katılan kurumun zararını tamamen tazmin ettiğinden ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Yargılama giderlerinden sayılan vekalet ücretinden sorumlu tutulmamasına ilişkin hüküm hukuka uygundur.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Yargıtay Ceza Genel Kurulu`nun 13.03.2012 gün, 415-92 sayılı kararında da açıklandığı gibi, yargılama giderleri 5271 sayılı CYY`nın 324 ila 330. maddeleri arasında düzenlenmiş olup, anılan Yasanın 324. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Harçlar ve tarifesine göre ödenmesi gereken avukatlık ücretleri ile soruşturma ve kovuşturma evrelerinde yargılamanın yürütülmesi amacıyla Devlet Hazinesinden yapılan her türlü harcamalar ve taraflarca yapılan ödemeler yargılama giderleridir” şeklindeki düzenleme ile yargılama giderlerinin kapsamı, “sanığın yükümlülüğü” başlıklı 325. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Cezaya veya güvenlik tedbirine mahkûm edilmesi hâlinde, bütün yargılama giderleri sanığa yüklenir” şeklindeki düzenleme ile de kural olarak, ancak sanık hakkında cezaya veya güvenlik tedbirine hükmolunması halinde sanığın yargılama giderlerinden sorumlu olacağı belirlenmiştir.

Anılan Yasanın “beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi halinde gider” başlıklı 327. maddesinin birinci fıkrası ise; “Hakkında beraat veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen kişi, sadece kendi kusurundan ileri gelen giderleri ödemeye mahkûm edilir” şeklinde düzenlenmiş olup, fıkranın açık düzenlemesinden de anlaşılacağı üzere, beraat veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi halinde sanık ancak, kendi kusurundan ileri gelen giderlerden sorumlu olacaktır. Madde gerekçesinde kendi kusurundan ne anlaşılması gerektiği “hakkında kamu davası açılmış olan kişi savsama ve kusuruyla bilirkişi veya tanıkların dinleneceği veya yüzleştirme yapılacak duruşmaya katılmaması ve bu işlemlerin yenilenmesinin gerekmesi, kendisini suçlama gibi nedenlerden kaynaklanan giderlerden sorumludur” şeklinde açıklandığının anlaşılması karşısında; elektrik enerjisi hırsızlığı suçundan yargılanan sanık hakkında, katılan kurumun zararını tamamen tazmin etmesi nedeniyle, 05.07.2012 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 6352 sayılı Yasanın Geçici 2/2 maddesi ile 5271 sayılı CMK` nın 223/4 maddesi gereğince ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi nedeniyle, yargılama giderlerinden sayılan vekalet ücretinden sorumlu tutulmamasına ilişkin hükümde usul ve yasaya aykırı bir yön görülmemiştir.

SONUÇ : Yapılan duruşmaya toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA, 25.12.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube