Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İHTİYATİ HACİZ DAVASI - İHTİYATİ HACİZ TALEBİNİN REDDİNE DAİR KARARIN TEBLİĞ ALINDIĞI TARİHE GÖRE TEMYİZ DİLEKÇESİNİN SÜRESİNDEN SONRA VERİLDİĞİ - İHTİYATİ HACZİN ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK İŞLERDEN OLDUĞU - TEMYİZ İSTEMİNİN SÜREDEN REDDİ GEREĞİ


T.C. YARGITAY

11. Hukuk Dairesi

 

Esas No: 2017/4707

Karar No: 2017/6539 Karar Tarihi: 23.11.2017

 

İHTİYATİ HACİZ DAVASI - İHTİYATİ HACİZ TALEBİNİN REDDİNE DAİR KARARIN TEBLİĞ ALINDIĞI TARİHE GÖRE TEMYİZ DİLEKÇESİNİN SÜRESİNDEN SONRA VERİLDİĞİ - İHTİYATİ HACZİN ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK İŞLERDEN OLDUĞU - TEMYİZ İSTEMİNİN SÜREDEN REDDİ GEREĞİ

ÖZET: İhtiyati haciz talebinin reddine dair kararın kalemde elden tebliğ alındığı, temyiz dilekçesinin süresinden sonra verildiği, ihtiyati haczin adli tatilde görülecek işlerden olduğu, adli tatile tabi olmadığı, bu sebeple sürelerin adli tatil sonrasına uzamayacağı anlaşılmakla; temyiz isteminin süreden reddine karar verilmesi gerektiğinden; sonucu itibariyle doğru olan kararın düzeltilerek onanması gerekir.

 

(6100 S. K. m. 103, 344)

 

... 5. Asliye Ticaret Mahkemesi`nce verilen 15/07/2015 tarih ve 2015/792-2015/792 D.İş sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ihtiyati haciz talep eden (alacaklı) vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

 

İhtiyati haciz talep eden/alacaklı vekili, borçlu M/V Bell (önceki adıyla M/V Bella L) gemisi kaptanı/maliki/donatanı-işletmecisine müvekkili şirketin, Karaçi, Fujairah, Cebelitarık ve Varna Limanlarındaki acentalarının yakıt satıp teslim ettğini, buna ilişkin faturaların tanzim edilip tebliğ edildiğini ancak vadeleri geçtiği halde ödeme yapılmadığını, bu konuda 01.04.2015 tarihinde ... Yüksek Mahkemesinde alacak davası açtıklarını, borçtan kurtulmak amacıyla geminin ismi değiştirilerek kimlik ve konum belirlemesine yarayan IAS cihazı kapatılarak hurdaya satılmak için ... Limanı`na, çekildiğini belirterek ihtiyati haciz talebinde bulunmuştur.

 

Mahkemece, güncel equasys kaydına göre geminin donatının Aquamarine Shipping Ltd olduğu, ... Liman Başkanlığı kaydında ise donatanın Bright Sunset Co. Ltd. olduğu ve son olarak geminin ... Gemi Söküm Ltd. Şirketine satıldığı, yakıt satın alan şirketin Bella L Shipping Co. Ltd olduğu ancak haciz talep tarihi itibariyle geminin donatanının ... Gemi Söküm Ltd. Şti. olduğu gerekçesiyle talebin reddine karar vermiştir.

 

Kararı, ihtiyati haciz talep eden/alacaklı vekili temyiz etmiştir. Mahkemece temyiz talebinin reddine karar verilmiş, işbu temyizi red kararı da talep eden/alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

Talep ihtiyati haciz istemine ilişkindir. Mahkemece ihtiyati haciz talebinin reddine karar verilmiş ve ihtiyati haciz talebinin reddi kararı talep eden alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

Mahkemece 28/03/2017 tarihli kararla, HMK 344. madde uyarınca temyiz talebinin reddine karar verilmiş ise de ihtiyati haciz talebinin reddine dair kararın 15.07.2015 tarihinde kalemde elden tebliğ alındığı, temyiz dilekçesinin 08.09.2015 tarihinde verildiği,T.C. YARGITAY

11. Hukuk Dairesi

 

Esas No: 2017/4707

Karar No: 2017/6539 Karar Tarihi: 23.11.2017

 

 

 

HMK 103/1 gereği ihtiyati hacizin adli tatilde görülecek işlerden olduğu, adli tatile tabi olmadığı, bu sebeple HMK 104`e göre sürelerin adli tatil sonrasına uzamayacağı anlaşılmakla; temyiz isteminin süreden reddine karar verilmesi gerektiğinden; sonucu itibariyle doğru olan kararın HUMK 438/7. maddesi gereğince gerekçesi değiştirilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

 

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle ihtiyati haciz talep eden vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile sonucu itibariyle doğru olan hükmün açıklanan değişik bu gerekçe ile ONANMASINA, alınmadığı anlaşılan 51,70 TL temyiz başvuru harcının temyiz eden ihtiyati haciz talep eden (alacaklı)dan alınmasına, 23/11/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube