Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
YETKİLİ MAHKEME - GENEL YETKİLİ MAHKEME - ÖZEL YETKİLİ MAHKEME - TAZMİNAT DAVASI - TÜKETİCİ DAVALARI

YETKİLİ MAHKEME - GENEL YETKİLİ MAHKEME -

ÖZEL YETKİLİ MAHKEME - TAZMİNAT DAVASI -

TÜKETİCİ DAVALARI

Özet: Dava, davacının seçimine göre, hem genel ve hem de özel yetkili

mahkemede açılabilir. Dosya kapsamından davacıların yerleşim yeri itibariyle yetkili

mahkemenin İstanbul Tüketici Mahkemesi olduğu anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca,

mahkemece, dava yetkili yerde açıldığından işin esası incelenerek sonucuna uygun

bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde yetkisizlik

kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

T.C.

Yargıtay

13. Hukuk Dairesi

E: 2016/21061 K: 2017/333 K.T.: 19.01.2017

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı

nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde

davacılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup

düşünüldü:

KARAR : Davacılar, davalı şahısın müdürü, davalı ... Ofset Yayıncılık İnşaat Güzellik

Merkezi Eğitim ve Turizm A.Ş`nin işletmecisi olduğu otele tatil için gittiklerini, havuz

kenarında dinlendikleri esnada oğullarının yetişkinler için yapılmış olan havuzda

boğularak vefat ettiğini, bu olay sebebiyle yapılan yargılama neticesinde davalının

taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına

karar verdiğini, işletmenin Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtan

talimatınca belirlenen standartlara uygun davranmadığını ve kazanın oluşumuna

sebebiyet verdiğini, oğullarının vefatı sebebiyle hem çok büyük bir manevi ıstırabın

içine düştüklerini, hem de onun desteğinden yoksun kaldıklarını ileri sürerek her bir

davacı için ayrı ayrı olmak üzere 50.000 TL manevi tazminatın ve fazlaya dair

 1 / 2

emsal.co

Kişiye özel içtihat bülteni

http://www.emsal.co

hakları saklı kalmak kaydı ile 1.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının olay

tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsilini istemişlerdir.

Davalılar, yetkili mahkemenin ... Mahkemesi olduğunu savunmuşlar ve davanın

reddini dilemişlerdir.

6100 Sayılı HMK`nun 6. maddesine göre genel yetkili mahkeme davalının yerleşim

yeri mahkemesidir. Ayrıca, dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6502 Sayılı

Kanun`un 73/5. maddesiyle tüketici davalarının tüketicinin ikametgahı

mahkemesinde de açılabileceği belirtilmiştir ki, bu da özel yetkiye dair bir

düzenlemedir. Dolayısıyla dava, davacının seçimine göre, hem genel ve hem de özel

yetkili mahkemede açılabilir. Dosya kapsamından davacıların yerleşim yeri itibariyle

yetkili mahkemenin İstanbul Tüketici Mahkemesi olduğu anlaşılmaktadır. Hal böyle

olunca, mahkemece, dava yetkili yerde açıldığından işin esası incelenerek sonucuna

uygun bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde

yetkisizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; temyiz olunan kararın davacılar yararına

BOZULMASINA, HUMK`nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı

olmak üzere, 19.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube