Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
SİSBİS KAYDININ KALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ TALEPLİT.C YARGITAY

20.Hukuk Dairesi

Esas: 2017/ 9747

Karar: 2017 / 8624

Karar Tarihi: 30.10.2017

ÖZET: Davacı vekili davacı adına oluşturulan SİSBİS Kaydının hukuka aykırı olduğunu, davacıya ait araçta kaza nedeniyle oluşan hasarın yaklaşık yüz elli - iki yüz TL civarı olduğunu, davacının on yedi araçlık taşıma şirketinin sahibi olduğunu, böyle küçük bir miktar için müvekkilinin bu şekilde bir sigorta dolandırıcılığına gireceğini düşünmenin yanlış olduğunu, davacının şu ana kadar yaklaşık elli beş bin TL civarında maddi zararı olduğunu, bu nedenlerle haksız olarak davacı adına oluşturulan SİSBİS kaydının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir. Somut olayda davacının tüketici olmadığı anlaşılmakla uyuşmazlığın asliye ticaret mahkemesince çözümlenmesi gerekir.(6502 S. K. m. 73) (5684 S. K. m. 32) (4632 S. K. m. 1) (Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı Ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik m. 11)

 Taraflar arasındaki davada ... Asliye Ticaret ile ... 1. Tüketici Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeniyle yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

 Dava, SİSBİS kaydının kaldırılması istemine ilişkindir.

 ... Asliye Ticaret Mahkemesince, uyuşmazlık, davalı şirket experinin davacıya ait olup davalı tarafça sigortalı ... plakalı araç hasarının bildirilen hasardan eski tarihli hasar olduğu ve usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla davacıya ait sigorta bilgilerinin SİSBİS veri tabanına işlenmesi işleminin kaldırılmasına ilişkin olup, tüketici sayılan davacıya karşı tüketici işlemi ve tüketiciye yönelik uygulamalarından doğmuştur. Çünkü dava dilekçesinde davacı ile davalı ... şirketi arasında herhangi bir ticari alım-satım ya da alışverişin olduğu ve davacıların işbu uyuşmazlık yönünden tacir oldukları da beyan ve iddia edilmemiştir. Davacı gerçek kişi tüketicidir. Bu nedenlerle 6502 sayılı Kanunun 73. maddesi gereğince işbu davaya bakmak görevi tüketici mahkemesine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

 ... 1. Tüketici Mahkemesince ise uyuşmazlık 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 32`nci maddesi ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 1`inci maddesine dayanılarak hazırlanan bahse konu yönetmelikten kaynaklandığı anlaşıldığından, ticaret mahkemelerinde görülmesi gerektiği gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.

 Somut olayda; davacı vekili 15/05/2015 havale tarihli dava dilekçesinde; müvekkili adına kayıtlı bulunan ... plakalı aracın park halinde iken 11/05/2012 tarihinde ... ... tarafından kullanılan ... plakalı araç tarafından çarpılarak hafif maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, bunun üzerine tarafların aralarında trafik kaza tutanağı düzenlediklerini ve ilgili kazada çarpan ve kazada %100 kurusu bulunan ... plakalı aracın zorunlu mali sigorta şirketi olan davalı ... ... Sigorta AŞ`ye ihbarda bulunduğunu, bunun üzerine davalı ... şirketi bu konuyla ilgili olarak eksper görevlendirildiğini, eksperin düzenlendiği raporda, müvekkiline ait ... plakalı araçtaki hasarın eski olduğu ve hasarlı yerde çürüme ve pas izlerinin olduğunu, hasarın bu kazayla oluşamayacağı yönünde beyanda bulunduğunu, bunun üzerine davalı ... şirketi davacının tazminat talebini reddettiğini ve Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı Ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince müvekkiline ait bilgileri SİSBİS veri tabanına işlediğini, davalı tarafından yapılan bu uygulamanın haksız ve hukuka aykırı olduğunu, bunun neticesinde davalının büyük bir maddi zarara uğradığını ve uğramaya devam etmekte olduğunu, davalı ... şirketi tarafından görevlendirilen eksper kaza sonucu oluşan hasarlı bölgeyi değil, onun yaklaşık 20 cm altında bulunan ve araçların kışın zincir kullanmasından dolayı hasarlanan bölgeyi kaza sonucu hasarlanmış gibi algıladığını ve buna dayanarak da söz konusu yerin paslı ve çürümekte olduğunu, bu nedenle kaza sonucu oluşmadığı yönünde hatalı rapor düzenlendiğini, halbuki hasarlı bölgenin tekerin tam üstündeki bölge olduğunu, hatalı rapor düzenlendiği esnada müvekkilin eksperin yanında olmadığını çürümüş ve paslı yeri ekspere gösteren kişinin müvekkilinin olmadığını, dilekçe ekinde dosyaya sunulan eksper raporu ve fotoğraflarda kazada hasarlanan bölgenin mavi kalemle daire içine alındığını, bu nedenle düzenlenen raporun hatalı olduğunu ve bunun neticesinde davacı adına oluşturulan SİSBİS Kaydının hukuka aykırı olduğunu, davacıya ait ... plakalı araçta kaza nedeniyle oluşan hasarın yaklaşık 150-200.-TL civarı olduğunu, davacının 17 araçlık ... Otobüs İşletmesi Ünvanlı taşıma şirketinin sahibi olduğunu, böyle küçük bir miktar için müvekkilinin bu şekilde bir sigorta dolandırıcılığına gireceğini düşünmenin yanlış olduğunu, davacının şu ana kadar yaklaşık 55.000,00.-TL civarında maddi zararı olduğunu, bu nedenlerle haksız olarak davacı adına oluşturulan SİSBİS kaydının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir. Somut olayda davacının tüketici olmadığı anlaşılmakla uyuşmazlığın asliye ticaret mahkemesince çözümlenmesi gerekir.

 Sonuç: Yukarıda belirtilen nedenlerle; 6100 sayılı HMK`nın 21 ve 22. maddeleri gereğince ... Asliye Ticaret Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 30/10/2017 gününde oy birliğiyle karar verildi. DAVADA, DAVACININ TÜKETİCİ OLMADIĞI ANLAŞILMAKLA UYUŞMAZLIĞIN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNCE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKİR.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube