Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BOSANMA DAVASI - DAVALI ERKEGIN DINLENILMEYEN TANIKLARININ VE KADININ TANIKLARININ DINLENILEREK KARAR VERILMESI GEREKTIGI - EKSIK INCELEME ILE HÜKÜM TESISI - HÜKMÜN BOZULMASI

Esas No: 2015/22737

 

Karar No: 2017/2171

 

YARGITAY

2. Hukuk Dairesi

Karar Tarihi: 02.03.2017

 

T.C.

BOSANMA DAVASI - DAVALI ERKEGIN DINLENILMEYEN

TANIKLARININ VE KADININ TANIKLARININ DINLENILEREK KARAR

VERILMESI GEREKTIGI - EKSIK INCELEME ILE HÜKÜM TESISI -

HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Mahkemece, davalı erkegin dinlenilmeyen tanıklarının ve kadının tanıklarının dinlenilerek,

toplanan tüm delillerin birlikte degerlendirilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme

ile hüküm tesisi dogru olmayıp, bozmayı gerektirmistir.

(6100 S. K. m. 196, 241, 243)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece

verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak

okunup geregi görüsülüp düsünüldü:

Davacı kadın tanık deliline dayanmıs ve süresinde verdigi delil listesinde de tanıklarının listesini

sunmustur. Yasal sebep bulunmadıkça gösterilen tanıgın dinlenmemis olması savunma hakkını

kısıtlayan önemli bir usul hatasıdır. Mahkemece, gösterilen tanıklardan bir kısmının tanıklıgı ile ispat

edilmek istenen husus hakkında yeter derecede bilgi edinildigi takdirde, geri kalanların

dinlenilmemesine karar verilebilir (HMK m.241). Davacı kadın yargılama sırasında dinlenmeyen

tanıkları olan ortak çocukları dinlenmesinden vazgeçmemistir. Ancak mahkemece bu tanıkların

psikolog vasıtasıyla beyanları alındıgından dinlenilmelerine yer olmadıgına karar verilmistir. Davacı

kadının davasının reddine karar verildigi de dikkate alındıgında, Hukuk Muhakemeleri Kanununun

241. maddesi kosulları da olusmamıstır. Yine davalı erkek tanık deliline dayanmıs ve süresinde tanık

listesi sunmustur. Davalı erkek dinlenilmeyen tanıkları ..., dinlenilmesinden vazgeçmis ise de davacı

kadın vekili tanıkların dinlenilmesinden vazgeçmesini kabul etmediklerini bildirmistir. (HMK m.196)

Davalı erkegin barısma iddiaları yönünden Hukuk Muhakemeleri Kanununun 241. maddesindeki

kosullar da gerçeklesmedigine göre, mahkemece, davalı erkegin dinlenilmeyen tanıklarının ve kadının

tanıklarının Hukuk Muhakemeleri Kanununun 243. ve devamı maddeleri uyarınca dinlenilerek,

toplanan tüm delillerin birlikte degerlendirilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme

ile yazılı sekilde hüküm tesisi dogru olmayıp, bozmayı gerektirmistir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre

davacının diger temyiz itirazlarının simdilik incelenmesine yer olmadıgına, temyiz pesin harcının istek

halinde yatırana geri verilmesine, isbu kararın tebliginden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu

açık olmak üzere oybirligiyle karar verildi. 02.03.2017 (¤¤)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube