Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUYLA ALAKALI YARGITAY 1. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2012/2076

K. 2012/7881

T. 6.11.2012

• KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Barda Güvenlik Görevlisi Olarak Çalışan Mağduru Hesap Yüzünden Çıkan Tartışma Nedeniyle Hayati Tehlike Geçirmesine Sebep Olacak Şekilde 4 Kez Bıçaklayan Sanıkların Eyleminin Kasten Yaralama Olarak Kabul Edilemeyeceği )

• KASTEN YARALAMA ( Barda Güvenlik Görevlisi Olarak Çalışan Mağduru Hesap Yüzünden Çıkan Tartışma Nedeniyle Hayati Tehlike Geçirmesine Sebep Olacak Şekilde 4 Kez Bıçaklayan Sanıkların Eyleminin Kasten Yaralama Değil Öldürmeye Teşebbüs Olduğu )

• HESAP YÜZÜNDEN ÇIKAN TARTIŞMADA GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞAN MAĞDURUN BIÇAKLANMASI ( Mağduru 4 Kez Bıçaklayan Sanıkların Eyleminin Kasten Yaralama Değil Öldürmeye Teşebbüs Olduğu )
5237/m. 35, 81, 87

ÖZET : Barda hesap yüzünden çalışanlarla tartıştıkları, tartışma sonunda sanıkların mekanı terk ederken aynı barda güvenlik görevlisi olarak çalışan ve o sırada dışarıda bekleyen mağduru da tehdit ettikleri, yaklaşık yirmi dakika sonra tekrar olay yerine geldikleri, üzerine yürüdükleri mağduru hep birlikte yere düşürerek, göğüs, karın ve kol bölgelerinden dört kez bıçakladıkları, aldığı bıçak isabetleri sonucu yere yığılan; kalp, akciğer ve karaciğer yaralanması ile hayati tehlike geçiren mağdurun yapılan acil ameliyat sonucu hayata döndürüldüğü olayda eylemin kasten yaralama değil de öldürmeye teşebbüs olduğunun kabulü gerekir.
DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : 1- Sanık A.`in "mağdurlar K. ve C.`i kasten yaralama" suçlarından verilen adli para cezaları miktar itibariyle 6217 sayılı Kanun`un 26. maddesiyle 5320 sayılı Kanun`a eklenen geçici 2. maddesine göre kesin nitelikte olup, temyiz kabiliyetleri bulunmadığından, müdafiinin bu suçlara yönelik temyiz isteminin CMUK`nın 317. maddesi uyarınca reddine karar verilmiş, temyiz edenlerin sıfatları ve dilekçelerinin içeriklerine göre temyiz incelemesi, sanıklar K. ve C.`in mağdur A.`e yönelik eylemleri yönünden verilen hükümler yönünden yapılmıştır.
2- Sanıklar K. ve C. yönünden,
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıklar K. ve C.`in mağdur A.`e karşı eylemlerinin sübutu kabul, cezayı azaltıcı takdiri indirim nedenlerinin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık C. müdafiinin bir sebebe dayanmayan; sanık K. müdafiinin sübuta, haksız tahrikin varlığına; Cumhuriyet Savcısının sanıklar lehine haksız tahrik hükmünün uygulanması gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
Dosya kapsamına göre, sanıklar C. ve K.`in eğlenmek için gittikleri barda hesap yüzünden çalışanlarla tartıştıkları, tartışma sonunda sanıkların mekanı terk ederken aynı barda güvenlik görevlisi olarak çalışan ve o sırada dışarıda bekleyen mağduru da tehdit ettikleri, yaklaşık yirmi dakika sonra tekrar olay yerine geldikleri, üzerine yürüdükleri mağduru hep birlikte yere düşürerek, göğüs, karın ve kol bölgelerinden dört kez bıçakladıkları, aldığı bıçak isabetleri sonucu yere yığılan; kalp, akciğer ve karaciğer yaralanması ile hayati tehlike geçiren mağdurun yapılan acil ameliyat sonucu hayata döndürüldüğü olayda,
Sanıkların eylemlerine bağlı olarak ortaya çıkan kastlarının öldürmeye yönelik olduğu anlaşıldığı halde, "öldürmeye teşebbüs" suçundan TCK`nın 37, 81, 35 ve 62. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları yerine, suçun niteliğinde yanılgıya düşülerek yazılı biçimde "kasten yaralama" suçundan aynı Kanun`un 86/1, 86/3-e, 87/1-d ve 62. maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına karar verilmesi,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş olup, sanıklar müdafiilerinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde görüldüğünden, hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak (BOZULMASINA ), CMUK`nın 326/son maddesi uyarınca ceza miktarı yönünden sanıkların kazanılmış haklarının korunmasına, 06.11.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube