Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
Velayeti anneye verilen çocuğun babanın yanında kaldığı gözetilerek velayet düzenlenmesinin yeniden yapılması gerekir

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/6140

K. 2010/7739

T. 19.4.2010

• VELAYET DAVASI ( Velayeti Anneye Verilen Çocuğun Babanın Yanında Kaldığı Gözetilerek Uzman Raporu Alınarak Yeniden Velayet Düzenlemesi Yapılması Gereği )

• VELAYET DÜZENLENMESİ ( Müşterek İki Çocuğun Velayetlerinin Anneye Verilmesine Rağmen Birinin Babanın Yanında Kaldığı Gözetilerek Velayetin Düzenlenmesi Gereği )

4721/m. 182, 336

ÖZET : Velayetleri anneye verilen çocuklardan birinin babanın yanından kaldığı göz önünde bulundurularak, uzman raporu da alınmak suretiyle velayet düzenlenmesi yapılması gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-)Davacı müşterek çocuk 1.9.2004 doğumlu Sibel`in velayetinin kendisine verilmesini istemiştir. Mahkemece hem Sibel`in hem de 20.9.2001 doğumlu Muhammed`in velayetleri anneye verilmiştir. Muhammed`in 2005 yılından beri baba yanında. Sibel`in de anne yanında bulundukları göz önünde bulundurularak, uzman raporu da alınmak suretiyle velayet düzenlenmesi yapılması gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükümün yukarda 2. bentte açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer yönlerin yukarda 1. bentte açıklanan sebeplerle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.4.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube