Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
YARGITAY TARAFLARI DİNLEMEDEN KARAR VERİLEMEYECEĞİ HUKUKİ DİNLENİLME HAKKININ ÇİĞNENDİĞİ  

YARGITAY

2. Hukuk Dairesi

Karar Tarihi: 04.05.2015

Esas No: 2015/7692

Karar No: 2015/9058

 

 VELAYET DAVASI - MAHKEMECE ÖN INCELEME DURUSMASI TAMAMLANIP TAHKIKAT ASAMASINA GEÇILDIGI - DAVALININ TAHKIKAT DURUSMASINDA BULUNMASINA IMKAN SAGLANMAKSIZIN DAVANIN ESASI HAKKINDA HÜKÜM KURULMASININ BOZMAYI GEREKTIRDIGI

 

ÖZET: Mahkemece ön inceleme durusması tamamlanıp, tahkikat asamasına geçildigine göre, davalının Hukuk Muhakemeleri Kanununun 147 nci maddesi geregince tahkikat durusmasına davet edilmesi zorunludur. Bu yasal zorunlulugun geregi yapılıp, davalının tahkikat durusmasında bulunmasına imkan saglanmaksızın, davanın esası hakkında hüküm kurulması, davalının hukuki dinlenilme hakkına (HMK. md. 27) aykırı olup; bozmayı gerektirmistir.

 

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup geregi görüsüldü:

Dava, 18.06.2014 tarihinde açılmıs olup, velayetin degistirilmesi talebine iliskindir. Velayet davaları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda "çekismesiz yargı isi olarak kabul edilmis (md. 382/2-b- I3) ve basit yargılama usulüne tabidir (HMK. md. 316/l-ç). Basit yargılama usulünde. yapılan ilk durusmada dava hakkında hüküm verilmeyen durumlarda, mahkeme tahkikata baslar ve tahkikat durusması için tarafları durusmaya davet eder. Mahkemece ön inceleme durusması tamamlanıp, tahkikat asamasına geçildigine göre, davalının Hukuk Muhakemeleri Kanununun 147 nci maddesi geregince tahkikat durusmasına davet edilmesi zorunludur. Bu yasal zorunlulugun geregi yapılıp, davalının tahkikat durusmasında bulunmasına imkan saglanmaksızın, davanın esası hakkında hüküm kurulması, davalının hukuki dinlenilme hakkına (HMK. md. 27) aykırı olup; bozmayı gerektirmistir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple bozulmasına, bozma sebebine göre diger temyiz itirazlarının simdilik incelenmesine yer olmadıgına, temyiz pesin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, isbu kararın tebliginden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oyçoklugu ile, karar verildi. 04.05.2015

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube