Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
GEÇERSIZ BIR ISLAHA DEGER VERILMEK SURETI ILEKARAR VERILMESININ BOZMA NEDENI OLDUGU

T.C. YARGITAY

21. Hukuk Dairesi                           

2015/18242

2016/10355

Karar Tarihi: 21.06.2016

 

TESPIT DAVASI - DAVACININ HAVALE TARIHLI ISLAH DILEKÇESI ILE TALEBINI DEGISTIRIP GENISLETTIGI ANCAK ISLAH HARCINI YATIRMADIGI - GEÇERSIZ BIR ISLAHA DEGER VERILMEK SURETI ILE KARAR VERILMESININ BOZMA NEDENI OLDUGU - HÜKMÜN BOZULDUGU

ÖZET: Somut olayda, davacının .............. havale tarihli ıslah dilekçesi ile talebini degistirip genislettigi ancak ıslah harcını yatırmadıgı, dolayısıyla ıslahın usulüne uygun yapılmıs, geçerli bir ıslah olmadıgı anlasılmaktadır. Buna ragmen geçersiz bir ıslaha deger verilmek sureti ile karar verilmis olması usul ve yasaya aykırı olup bozma sebebidir. O halde davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

(6100 S. K. m. 141, 176, 177, 319)

Dava ve Karar: Davacı, 18 yasını ikmal ettigi 26.08.1984 tarihinde ise basladıgının tespitine karar verilmesini istemistir.

Mahkeme ilamında belirtildigi sekilde, istegin kabulüne karar vermistir.

Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteginin süresinde oldugu anlasıldıktan ve Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kagıtlar okunduktan sonra isin geregi düsünüldü ve asagıdaki karar tesbit edildi.

Davacı, sigortalılık baslangıç tarihinin 18 yasın ikmali olan 26.08.1984 oldugunun tespitini istemistir.

Davacı, 03.02.2015 havale tarihli ıslah dilekçesi ile 27.08.2014 tarihli tahsis talebini takip eden aybasından itibaren aylık baglanmasını istemistir.(ıslah harcı yatırılmamıstır.)

Mahkemece, davanın kabulü ile davacının sigorta baslangıç tarihinin 26.08.1984 olarak tespitine, davacının 25.08.2014 tarihini takip eden aybasından itibaren emeklilige hak kazandıgının tespitine karar verilmistir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerden, davacının dava dilekçesindeki talebinin sigortalılık baslangıç tarihinin tespiti iken 03.02.2015 havale tarihli ıslah dilekçesi ile 27.08.2014 tarihli tahsis talebini takip eden aybasından itibaren aylık baglanmasını istedigi, ancak ıslah harcının yatırılmadıgı anlasılmaktadır.

6100 sayılı HMK` nın Islah ve Maddi Hataların Düzeltilmesi baslıgını tasıyan bölümünün; Kapsamı ve sayısı baslıklı 176. maddesine göre, "Taraflardan her biri, yapmıs oldugu usul islemlerini kısmen veya tamamen ıslah edebilir. Aynı davada, taraflar ancak bir kez ıslah yoluna basvurabilir." Islah müessesesi, mahkemeye yöneltilmesi gereken tek taraflı ve açık bir irade beyanı ile tarafların dilekçelerinde belirttikleri vakıaları, dava konusunu veya istem sonucunun degistirebilmesi imkanını saglamaktadır.

Islahın konusu, tarafların yapmıs oldukları (kendi) tek taraflı usul islemleridir. Davacı, dava dilekçesini veya daha sonraki usul islemlerini, davalı da cevap dilekçesini veya diger usul islemlerini ıslah edebilir.

Islah, iddianın (davanın) veya savunmanın degistirilmesi yasagının (m. 141, 1, m. 319) istisnasıdır.

Davada her bir taraf, ıslah hakkını ancak bir kez kullanabilir. 6110 sayılı HMK`nın 177. maddesine göre ıslahın tahkikatın bitimine kadar yapılacagının düzenlemesine karsın Yargıtay bozma ilamından sonra ıslah yapılamayacaktır. Yargıtay Içtihadı Birlestirme Büyük Genel Kurulunun 4.2.1948 gün Sayılı kararı da bu yöndedir.

Somut olayda, davacının 03.02.2015 havale tarihli ıslah dilekçesi ile talebini degistirip genislettigi ancak ıslah harcını yatırmadıgı, dolayısıyla ıslahın usulüne uygun yapılmıs, geçerli bir ıslah olmadıgı anlasılmaktadır. Buna ragmen geçersiz bir ıslaha deger verilmek sureti ile karar verilmis olması usul ve yasaya aykırı olup bozma sebebidir.

O halde davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hükümbozulmalıdır.

Sonuç: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle bozulmasına, 21.06.2016 gününde oybirligi ile, karar verildi.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube