Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
MAL PAYLAŞIMI VE MİRAS PAYI 

 
YARGITAY
20. Hukuk Dairesi
2015/16794
2016/1667
Karar Tarihi: 15.02.2016

Esas No:
Karar No:
YARGITAY
20. Hukuk Dairesi
2015/16794
2016/1667
Karar Tarihi: 15.02.2016
T.C.
Yargıtay Kararı
Yargıtay Kararı
MAHKEMESI: Aile Mahkemesi
Taraflar arasındaki davada Mersin 2. Asliye Hukuk ve Mersin 6. Aile Mahkemesince ayrı ayrı
görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm
belgeler incelendi, geregi düsünüldü:
-K A R A RDava,
alacak istemine iliskindir.
Mersin 2. Asliye Hukuk Mahkemesince, uyusmazlıgın evlilik birligi içinde edinilmis menkulün davalı
eski esten tahsili istemine iliskin oldugu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmistir.
Mersin 6. Aile Mahkemesi tarafından ise, uyusmazlıgın borç iliskisine dayalı alacak isteminden
kaynaklandıgı gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurulmustur.
Somut olayda davacı vekili, davalının tekstil hazır giyim satısı yaptıgını, müvekkilinden 04/12/2012
tarihli 2065, 2064 ve 2063 nolu faturalar ile toplam 6.208,66.- TL 05/12/2012 tarihli 2066 nolu fatura ile
3.315,89.- TL 06/12/2012 tarihli 2068 - 2067 nolu faturalar ile 8.166,00.-TL, 07/12/2012 tarihli 2071,
2070 ve 2069 nolu faturalar ile 10.504,65 TL, 08.12/2012 tarihli 2076 nolu fatura ile 13.265,70.- TL
olmak üzere toplam 41.446,90.- TL tutarında mal aldıgını ancak fatura bedellerini ödememesi üzerine
alacagın tahsili amacıyla baslatılan icra takibine davalının itiraz ettigini belirterek, davalının itirazının
iptaline karar verilmesini talep etmistir.
Davacının talebinin katkı payı alacagı istemine iliskin olmayıp Borçlar Kanunundan kaynaklanan
uyusmazlıgın genel hükümlere göre Mersin 2. Asliye Hukuk Mahkemesince görülüp sonuçlandırılması
gerekmektedir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle 6100 sayılı HMK`nın 21 ve 22. maddeleri geregince Mersin 2.
Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERI OLARAK BELIRLENMESINE 15.02.2016 tarihinde oy
birligiyle karar verildi.
 

 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube