Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
MAL PAYLAŞIMI

Esas No:
Karar No:
YARGITAY
17. Hukuk Dairesi
2016/18551
2016/11465
Karar Tarihi: 12.12.2016

-K A R A R-
5235 sayılı Adli Yargı Ilk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemeleri`nin Kurulus, Görev ve
Yetkileri Hakkında Kanunun 25 ve geçici 2. maddeleri uyarınca kurulan bölge adliye mahkemeleri,
07.11.2015 tarih ve 29525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karar uyarınca tüm yurtta 20.07.2016
tarihinde göreve basladıgından ve bu tarihten itibaren verilen kararlar istinaf kanun yoluna tabi olup,
inceleme ilgili bölge adliye mahkemesince yapılacagından dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesine
gönderilmek üzere yerel mahkemeye GÖNDERILMESINE, dosya esasının bu sekilde kapatılmasına
12/12/2016 tarihinde oybirligiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube