Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BOŞANMA DAVASINDAN FERAGAT EDİLMESİ SEBEBİYLE MAL PAYLAŞIMINA İLİŞKİN DAVANIN FERAGAT SEBEBİYLE REDDEDİLMESİ İSABETSİZDİR.

BOSANMA VE MAL REJIMININ TASFIYESI DAVASI - SONUÇLANAN VE
KESINLESEN BOSANMA KARARI OLMADIGINDAN TASFIYE
ISTENEMEYECEGI VE YAPILAMAYACAGI - BOSANMA DAVASININ
FERAGAT NEDENIYLE REDDEDILMIS OLMASI NEDENIYLE MAL
REJIMININ TASFIYESI DAVASININ DA REDDI GEREGI
ÖZET: Sonuçlanan ve kesinlesen bir bosanma kararı olmadıgından tasfiye istenemez ve yapılamaz.
Dogmamıs bir haktan feragat mümkün degildir. Söz konusu feragat mal rejiminin tasfiyesi davası
bakımından hukuki sonuç dogurmaz. Mahkemece yapılacak is bosanma davasının feragat sebebiyle
reddedilmesinden dolayı, mal rejiminin tasfiyesi davasının görülebilirlik ön kosulunun gerçeklesmedigi
gerekçesiyle davanın reddine karar vermekten ibarettir. Bu sebeple mahkemece mal rejiminin
tasfiyesi davası yönünden feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmesi dogru olmamıs, usul ve
yasaya aykırı olan hükmün açıklanan nedenle bozulmasına karar vermek gerekmistir.
(4721 S. K. m. 225)
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi
ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup geregi görüsülüp düsünüldü:
Davacı kadın 14.09.2015 tarihinde evlilik birliginin sarsılması sebebiyle bosanma ve mal rejiminin
tasfiyesi talepli dava açmıs, 10.11.2015 tarihli dilekçeyle davadan feragat etmis, mahkemece feragat
nedeniyle bosanma ve mal paylasımı davalarının reddine karar verilmistir. Hüküm davacı tarafça mal
rejiminin tasfiyesi davasının feragat sebebiyle reddine karar verilmesinin dogru olmadıgı gerekçesi ile
temyiz edilmistir.
Mal rejiminin tasfiyesi davası, ancak evlilik birliginin bosanma ile sona ermesiyle görülebilir hale gelir.
Davacı kadın tarafından açılan bosanma davasından feragat edildiginden, evlilik birliginin devam
ettiginin, diger bir deyimle esler arasındaki mal rejiminin sona ermediginin kabulü gerekir (TMK m.
225). O halde sonuçlanan ve kesinlesen bir bosanma kararı olmadıgından tasfiye istenemez ve
yapılamaz. Dogmamıs bir haktan feragat mümkün degildir. Söz konusu feragat mal rejiminin tasfiyesi
davası bakımından hukuki sonuç dogurmaz. Mahkemece yapılacak is bosanma davasının feragat
sebebiyle reddedilmesinden dolayı, mal rejiminin tasfiyesi davasının görülebilirlik ön kosulunun
gerçeklesmedigi gerekçesiyle davanın reddine karar vermekten ibarettir. Bu sebeple mahkemece mal
rejiminin tasfiyesi davası yönünden feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmesi dogru olmamıs,
usul ve yasaya aykırı olan hükmün açıklanan nedenle bozulmasına karar vermek gerekmistir.
Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz pesin harcının
istek halinde yatırana geri verilmesine, isbu kararın tebliginden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme
yolu açık olmak üzere oybirligi ile karar verildi. 21.03.2017 (Salı) (¤¤)
 


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube