Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
KADININ AILE KONUTUNUN YARI HISSESININ ADINA TESCILINI TALEP ETTIGI

YARGITAY
2. Hukuk Dairesi
2010/4283
2011/7579
Karar Tarihi: 03.05.2011

BOSANMA DAVASI - KADININ AILE KONUTUNUN YARI HISSESININ
ADINA TESCILINI TALEP ETTIGI - TALEBIN MAL REJIMININ SONA
ERMESI HALINDE INCELENEBILECEGI - NISPI PESIN HARCIN
TAMAMLATTIRILARAK BOSANMA DAVASININ SONUCUNUN
BEKLENMESI GEREGI - HÜKMÜN BOZULMASI
ÖZET: Davacı-davalı kadın mal rejimi tasfiyesi ile aile konutu olan davalı adına kayıtlı tasınmazın yarı
hissesinin adına tescilini talep etmistir. Bu talep, mal rejiminin sona ermesi halinde incelenebilir.
Basvurma harcı yatırılmıstır. Nispi pesin harcın tamamlattırılarak bosanma davasının sonucunun
beklenmesi gerekirken, bu taleple ilgili olumlu ya da olumsuz bir hüküm kurulmaması dogru
görülmemistir.
(492 S. K. m. 30, 31, 32)
Dava: 1. Dosyadaki yazılara kararın dayandıgı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin
takdirinde bir yanlıslık görülmemesine göre davacı-davalı kadının asagıdaki bendin kapsamı dısında
kalan temyiz itirazları yersizdir.
2. Davacı-davalı kadın mal rejimi tasfiyesi ile aile konutu olan davalı adına kayıtlı tasınmazın 1/2
hissesini adına tescilini talep etmistir. Bu talep, mal rejiminin sona ermesi halinde incelenebilir.
Basvurma harcı yatırılmıstır. Nispi pesin harcın tamamlattırılarak (Harçlar K. md.30-32), bosanma
davasının sonucunun beklenmesi gerekirken, bu taleple ilgili olumlu ya da olumsuz bir hüküm
kurumaması dogru görülmemistir.
Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma
kapsamı dısında kalan temyize konu bölümlerin ise yukarıda 1. bentte gösterilen nedenlerle
ONANNASINA, durusma için takdir olunan 825.00 TL. vekalet ücretinin Ö.`den alınıp F.`ya
verilmesine, istek halinde temyiz pesin harcının yatıran geri verilmesine, isbu kararın tebliginden
itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirligi ile karar verildi. 03.05.2011 (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube