Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/16202

K. 2012/18636

T. 05.12.2012

* İŞLETENİ VEYA SAHİBİ DEVLET VE KAMU KURUŞLARI OLAN ARAÇLAR (Sebebiyet Verdiği Zararlara İlişkin Davaların Adli Yargıda Görüleceği - Yaralamalı Trafik Kazasına Dayalı Maddi ve Manevi Tazminat İstemi)

* MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Yaralamalı Trafik Kazasına Dayalı - İşleteni Veya Sahibi Devlet ve Kamu Kuruluşları Olan Araçların Sebebiyet Verdiği Zararlara İlişkin Davaların Adli Yargıda Görüleceği)

* TRAFİK KAZASINDA YARALANMAYA DAYALI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (İşleteni Veya Sahibi Devlet ve Kamu Kuruluşları Olan Araçların Sebebiyet Verdiği - Adli Yargının Görevli Olduğu)

* GÖREVLİ YARGI YERİ (İşleteni Veya Sahibi Devlet ve Kamu Kuruluşları Olan Araçların Sebebiyet Verdiği Zararlar/Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Adli Yargıda Görüleceği) 2918/m. 110 6098/m. 49, 56

ÖZET : Dava, yaralamalı trafik kazasına dayalı maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Davacı meydana gelen trafik kazasında yaralanması sebebiyle, 2918 sayılı kanun uyarınca davalının sorumlu olduğunu ileri sürmüştür. 2918 sayılı kanunun 110. maddesi uyarınca bu tür davalar adli yargıda görülür.

DAVA : Davacı E. A. vekili tarafından, davalı İçişleri Bakanlığı aleyhine 13/09/2011 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; mahkemenin görevsizliğine dair verilen 19/06/2012 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, yaralamalı trafik kazasına dayalı maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, yargı yolu bakımından görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava dilekçesinde belirtildiği üzere, davacı meydana gelen trafik kazasında yaralanması sebebiyle, 2918 sayılı kanun uyarınca davalının sorumlu olduğunu ileri sürmüştür. 2918 sayılı kanunun 110. maddesi uyarınca bu tür davalar adli yargıda görülür. Şu durumda, mahkemece yargı yolu bakımından görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiş; bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 05.12.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İŞLETENİ VEYA SAHİBİ DEVLET VE KAMU KURUŞLARI OLAN ARAÇLAR
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube