Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İHTİYATI TEDBİR


T.C YARGITAY 
2.Hukuk Dairesi 
Esas: 2013/ 11842 
Karar: 2013 / 16782 
Karar Tarihi: 17.06.2013
 

Yargıtay Kararı

MAHKEMESİ :Beykoz Aile Mahkemesi

TARİHİ :05.03.2013 

NUMARASI :Esas no:2013/93 Karar no:2013/148Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, ihtiyati tedbire itiraz üzerine verilen 05.03.2013 tarihli ek karar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı kadın açtığı boşanma davası ile boşanmanın eki niteliğindeki tazminat taleplerinin yanı sıra ziynet ve çeyiz eşyaları ile kişisel eşyalarının aynen iadesi , iade mümkün olmazsa bedellerinin verilmesini talep etmiş ve bu amaçla davacıya ait takıların bulunduğunu iddia ettiği Anadolu Bank Üsküdar Altunizade şubesinde bulunan kiralık kasa üzerine tedbir konulmasını talep etmiştir. Mahkemece; 23.01.2013 tarihli tensip tutanağının (ı) bendinde; takıların bulunduğu kiralık kasaya tedbir konulmasına karar verilmiştir. Davalı tarafından süresinde ihtiyati tedbir kararına itiraz edilmiş, mahkemece 05.03.2013 tarihli ek karar ile dosya üzerinden itiraz reddedilmiştir. İhtiyati tedbir talebini şartları, kararın nasıl verileceği gibi hususlar HMK 389 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 394/4. maddesine göre; İhtiyati tedbir kararına karşı yapılan itiraz üzerine Mahkeme, ilgilileri dinlemek üzere davet eder; gelmedikleri takdirde dosya üzerinden inceleme yaparak kararını verir. İhtiyati tedbir kararına itiraz üzerine ilgililer davet edilmeden eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: İhtiyati tedbir kararına itiraz üzerine verilen 05.03.2013 günlü ek kararın yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oyçokluğuyla karar verildi.17.06.2013(Pzt.)

KARŞI OY YAZISI

İhtiyati tedbir kararlarına yönelik "TEMYİZ YOLU" kapalıdır. Farklı düşünüyoruz.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube