Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
Kaldırım Taşı (Silah)
– Silah (Kaldırım Taşı)
– Silahla Yaralama (Kaldırım Taşı)

TCK.6/1-f, 86/1, 3-e

Kaldırım taşı silahtan sayılır.

DAVA ve KARAR:

Ü. L.`yi kasten yaralamaktan sanık S. C.`in yapılan yargılanması sonunda: Hükümlülüğüne ilişkin (S.) İkinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 14.5.2008 gün ve ./. sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii ile müdahil vekili taraflarından istenilmiş olduğundan dava dosyası C. Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle; incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ KARARI:

Ancak;

a) Sanığın olayda kullandığı ve 26.8.2007 tarihli olay yeri görgü ve tespit tutanağında özellikleri belirtilen 5237 sayılı TCK.nun 6/1-f bendi kapsamında silahtan sayılan kaldırım taşıyla mağduru baş bölgesinden yaraladığının anlaşılması karşısında, sanık hakkında 5237 sayılı TCK.nun 86/1. maddesi uyarınca kurulan hükümde aynı Kanunun 86/3-e maddesi uyarınca artırım yapılması gerektiğinin düşünülmemesi,

SONUÇ: Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmekle, hükmün BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

 


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube