Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar Evlenmeye İzin Verilmesi

Mahkemesi             : Mengen Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi

             Tarihi                      : 6/7/2006

             Numarası                : Esas No: 2006/62    Karar No: 2006/58

             Davacılar                 : 1- Cevat Tiryaki  2- Fatime Tiryaki

             Davalı                      : Hasımsız

             Dava Türü              : Evlenmeye İzin Verilmesi

             Temyiz Eden           : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 31/3/2011 tarihli 6217 sayılı Kanunun 3. maddesi ile ilave edilen geçici 3. maddenin (1) fıkrası gereğince 1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekmiştir.

Davacılar Cevat ve Fatime Tiryaki tarafından 22/6/2006 tarihinde hasımsız olarak açılan davada, müşterek çocukları Yetiş Tiryaki`nin evlenmesine izin verilmesinin istenildiği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeyerek kesinleştiği anlaşılmaktadır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 124/2. maddesi ile Ancak, hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir hükmü getirilmiştir.

Evlenmesine izin verilmesi istenilen 27/02/1991 doğumlu Yetiş Tiryaki`nin dava ve hüküm tarihinde on altı yaşını doldurmadığı anlaşılmaktadır.

Mahkemece, kanuni şartın oluşmaması nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken Türk Medeni Kanununun 124/2. maddesi hükmüne aykırı olarak evlenmeye izin verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 13/12/2012
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube