Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İLE MAL REJİMİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN PARA ALACAĞI OLDUĞU - PARA ALACAKLARI HAKKINDAKİ İSTEMLER İÇİN İHTİYATİ HACİZ İSTENEBİLECEĞİ

T.C YARGITAY 
2.Hukuk Dairesi 
Esas: 2013/ 21952 
Karar: 2013 / 25214 
Karar Tarihi: 06.11.2013

ÖZET: Somut olayda, mahkemece davacı-davalı kadının açmış olduğu davada maddi ve manevi tazminat ile katılma alacağına ilişkin talebi yönünden davalı-davacının banka hesaplarında bulunan paranın 1/2`sine ihtiyati tedbir konulmuştur. Davacı-davalının maddi ve manevi tazminat ile mal rejiminden kaynaklanan alacağı esasında bir para alacağı olduğuna göre, para alacakları hakkında bu istemleri için ihtiyati tedbir değil, ihtiyati haciz isteyebileceği gözetilerek tedbir kararının kaldırılması talebinin kabulü yerine reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

(2004 S. K. m. 257)

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sırasında mahalli mahkemece ihtiyati tedbir kararına itiraz üzerine verilen 25.06.2013 tarihli <ihtiyati tedbir kararına itirazın reddine> dair hüküm davalı-davacı (koca) tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: 1- Aleyhine ihtiyati tedbir istenen davalı-davacı Hüseyin`in taşınmaza konulan ihtiyati tedbire yönelik itirazı hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi doğru görülmemiştir.

2- Mahkemece davacı-davalı kadının açmış olduğu davada maddi ve manevi tazminat ile katılma alacağına ilişkin talebi yönünden davalı-davacının banka hesaplarında bulunan paranın 1/2`sine ihtiyati tedbir konulmuştur. Davacı-davalının maddi ve manevi tazminat ile mal rejiminden kaynaklanan alacağı esasında bir para alacağı olduğuna göre, para alacakları hakkında bu istemleri için ihtiyati tedbir değil, İcra ve İflas Kanununun 257 ve devamı maddeleri gereğince ihtiyati haciz isteyebileceği gözetilerek tedbir kararının kaldırılması talebinin kabulü yerine reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir. 

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 1. ve 2. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliği ile karar verildi. 06.11.2013 (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube