Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
UYUŞMAZLIK KONUSU OLMAYAN DAVALI ADINA KAYITLI ARAÇ VE TAŞINMAZLAR ÜZERİNE TEDBİR KONULAMAYACAĞI

T.C YARGITAY 
2.Hukuk Dairesi 
Esas: 2013/ 25556 
Karar: 2014 / 577 
Karar Tarihi: 16.01.2014


ÖZET: Davacının boşanma davasındaki, boşanmaya karar verilmesi halinde hükmedilmesi muhtemel olan boşanmaya bağlı ikincil nitelikteki tazminat ve nafaka hakkının elde edilmesini temin etmek için de olsa bu davada uyuşmazlık konusu olmayan davalı adına kayıtlı araç ve taşınmazlar üzerine tedbir konulamaz. Davalı tarafından yapılan itirazın kabulüne karar verilmesi gerekirken, bu husus nazara alınmadan davalının itirazının reddi isabetsiz olmuş ve bozmayı gerektirmiştir.

(4721 S. K. m. 169) (6100 S. K. m. 389)

Dava: Taraflar arasındaki <boşanma> davasının yapılan muhakemesi sırasında verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına yönelik yapılan itirazın reddine dair 18.09.2013 tarihli kararın temyizen incelenmesi davalı tarafından istenilmekle, tedbire ilişkin evrak incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Boşanma ve ayrılık davası açınca alınabilecek tedbirler Türk Medeni Kanununun 169. maddesinde gösterilmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 389/1. maddesine göre ancak uyuşmazlık konusu hakkında tedbir kararı verilebilir. Davacının boşanma davasındaki, boşanmaya karar verilmesi halinde hükmedilmesi muhtemel olan boşanmaya bağlı ikincil nitelikteki tazminat ve nafaka hakkının elde edilmesini temin etmek için de olsa bu davada uyuşmazlık konusu olmayan davalı adına kayıtlı araç ve taşınmazlar üzerine tedbir konulamaz. Davalı tarafından yapılan itirazın kabulüne karar verilmesi gerekirken, bu husus nazara alınmadan davalının itirazının reddi isabetsiz olmuş ve bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 16.01.2014 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube