Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
MİRASIN HÜKMEN REDDİ DAVASI.


T.C YARGITAY 
14.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 5236 
Karar: 2017 / 8561 
Karar Tarihi: 17.11.2017
ÖZET: Mahkemenin görevsizliğine ilişkin olan kararlar temyiz kanun yoluna tabi değildir. Bu nedenle davacı vekilinin isteminin reddine karar vermek gerekmiştir. Bu nedenle davacı vekilinin temyiz talebinin reddine, dosyanın mahalli mahkemeye iadesine karar verilmesi gerekir.
(6100 S. K. m. 341, 361, 362)
 
Dava: Davacı vekili tarafından, 07.06.2017 tarihinde verilen dilekçeyle mirasın hükmen reddi talep edilmesi üzerine dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda mahkemenin görevsizliğine dair verilen 08.06.2017 tarihli hükmün  istinaf  yoluyla incelenmesi davacı vekili tarafından talep edilmiştir. Bölge adliye mahkemesince istinaf talebinin esastan reddine dair verilen kararın davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya ve içeriği incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü. 
 
Karar: 6100 sayılı HMK`nın 341. maddesinde istinaf yoluna başvurulabilen kararlar, 361 ve 362. maddelerinde de temyiz edilebilen ve temyiz edilmeyen kararlar belirlenmiştir. 
 
Temyiz edilemeyen kararlar başlıklı 362/1-c maddesinde "Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek için verilen kararlar ile merci tayinine ilişkin kararlar" hükmü yer almaktadır. Mahkemenin görevsizliğine ilişkin olan ve 20.06.2016 tarihinden sonra verilen kararlar temyiz kanun yoluna tabi değildir. Bu nedenle davacı vekilinin isteminin reddine karar vermek gerekmiştir. 
 
Sonuç : Yukarıda açıklanan nedenlerle HMK`nın 362/1-c maddeleri uyarınca davacı vekilinin temyiz talebinin reddine, dosyanın mahalli mahkemeye İADESİNE, 17.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube