Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TEMYİZ HARCININ YATIRILMIŞ OLDUĞUNDAN DİLEKÇENİN DE ARAŞTIRILMASI GEREĞİ.


T.C YARGITAY 
2.Hukuk Dairesi 
Esas: 2015/ 2505 
Karar: 2015 / 2880 
Karar Tarihi: 25.02.2015ÖZET: Dosyada davacı tarafından yatırılmış temyiz harçlarına ilişkin harç tahsil makbuzu mevcut olduğu halde, davacı veya vekili tarafından verilmiş bir temyiz dilekçesinin bulunmadığı görülmüştür. Davacı veya vekili tarafından verilmiş bir temyiz dilekçesinin bulunup bulunmadığının elektronik ortamda ve fiziki olarak araştırılması, varsa dosyaya alınması, yoksa temyiz defterinde buna ilişkin bir kaydın bulunup bulunmadığının saptanması, kayıt var, dilekçe bulunmuyorsa, davacı vekilinden temyiz dilekçesinin onaylı bir örneği istenerek dosyaya alınması; kayıt yoksa, harcın hangi sebeple tahsil edildiğinin bildirilmesinden sonra gönderilmek üzere dosyanın mahalli mahkemesine iadesine karar verilmiştir.
(6100 S. K. m. 365)

Dava ve Karar: Yukarıda tarihi, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; onanmasına dair Dairemizin 01.10.2014 gün ve 8084-19079 sayılı ilamıyla ilgili karar düzeltme isteminde bulunulmakla, evrak okundu, gereği düşünüldü;

Davacı vekili, yerel mahkeme kararının kendileri tarafından da temyiz edildiği halde, sadece davalının temyizi üzerine inceleme yapılarak hükmün Yargıtay’ca onandığını ileri sürerek kararın düzeltilmesini talep etmiştir. 

Sonuç: Dosyada davacı tarafından yatırılmış temyiz harçlarına ilişkin harç tahsil makbuzu mevcut olduğu halde, davacı veya vekili tarafından verilmiş bir temyiz dilekçesinin bulunmadığı görülmüştür. Davacı veya vekili tarafından verilmiş bir temyiz dilekçesinin bulunup bulunmadığının elektronik ortamda ve fiziki olarak araştırılması, varsa dosyaya alınması, yoksa temyiz defterinde buna ilişkin bir kaydın bulunup bulunmadığının saptanması, kayıt var, dilekçe bulunmuyorsa, davacı vekilinden temyiz dilekçesinin onaylı bir örneği istenerek dosyaya alınması; kayıt yoksa, harcın hangi sebeple tahsil edildiğinin bildirilmesinden sonra gönderilmek üzere dosyanın mahalli mahkemesine İADESİNE oybirliği ile, karar verildi.25.02.2015
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube