Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

Yargıtay Başkanı: Bilirkişilik sertifikaya bağlanmalı

Yargıtay Başkanı Ali Alkan, işin uzmanı olmayanlarca hazırlanan bilirkişi raporlarının yargılamayı karışık hale getirdiğini belirterek, `Hâkimler bilgisine ve dürüstlüğüne güvendiği kişileri bilirkişi seçmelidir. Bu konuda en küçük bir tereddüt olduğunda o kişiyi bilirkişi seçmemelidir. Bilirkişilik yapılabilmesi sertifikaya bağlanmalıdır` dedi.

21 Şubat 2013 Perşembe 08:38

 
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü`nün yürüttüğü Geliştirilmiş Bilirkişilik Sistemi ile ilgili projenin Hilton Otel`de yapılan açılış toplantısında konuşan Yargıtay Başkanı Ali Alkan, Türkiye`de son zamanlarda adalet sisteminin yetersiz kalan ve aksayan yerlerini düzeltmek, günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek hale getirmek için usul yasalarında köklü değişiklikler yapıldığını ifade etti. AİHS`in 6. maddesindeki adil yargılanma hakkı içinde yer alan adaletin gecikmeden ve isabetli olarak yerine gelmesi için usul kanunlarının önemli olduğunu belirten Alkan, "Yargılama hukukunda gerek HMK gerekse CMK da en önemli delillerden birisi bilirkişi delilidir. Böylesine önemli bir konunun projeye konu yapılması çok isabetli seçim olmuştur. Yargıyı ilgilendiren bu ve benzeri çalışmalara Yargıtay olarak her türlü desteği verdiğimiz gibi, bundan sonra da vermeye devam edeceğimizi belirtmek isterim" dedi.
 
Konuşmasında bilirkişilerin adalet dağıtmak gibi ağır bir yükün altında olan hakimlerin bu yükü kaldırmadaki en büyük yardımcılarından biri olduğunu belirten Alkan, adaletin tecellisi açısından bilirkişinin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, "Ancak uygulamada en çok şikâyete konu delil, bilirkişi delilidir" değerlendirmesinde bulundu.

Günümüzde çoğu uyuşmazlıkların çözümünün özel ve teknik bilgiyi gerektirdiğini bu nedenle de hâkimlerin bilirkişi düşüncesine başvurmasının zorunlu olduğunu kaydeden Alkan, şunları söyledi:

"Burada, altını çizerek vurgulamak isterim ki, hâkim ancak özel ve teknik bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişiye başvurmalıdır. Hukuki konularda bilirkişi deliline başvurulması, hâkimin mesleki kariyerine güvensizlik doğurabileceği gibi yasal düzenlemelere de açıkça aykırılık teşkil eder."
 
Özenle hazırlanan bilirkişi raporlarının hâkimin davayı sonuçlandırmasında katkısının büyük olduğunu söyleyen Alkan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Buna karşılık işin uzmanı olmayanlarca hazırlanan bilirkişi raporları ise, yargılamayı karışık hale getirmekte, yargılamanın uzamasına neden olmakta giderek AİHS 6. maddesindeki adil yargılanma hakkının ihlali sonucunu doğurmaktadır. Hâkimler bilgisine ve dürüstlüğüne güvendiği kişileri bilirkişi seçmelidir. Bu konuda en küçük bir tereddüt olduğunda o kişiyi bilirkişi seçmemelidir. Bilirkişilik yapılabilmesi sertifikaya bağlanmalıdır."
 
Bilirkişi seçiminde gereken duyarlılığın gösterilmemesi yargıya olan güvensizlikte en büyük nedenlerden birisi olduğunu belirten Alkan, bilirkişi ücretlerinin az tayin edilmesinin de işin gerçek uzmanlarını sahadan uzaklaşmasına neden olduğu değerlendirmesinde bulundu. Alkan, diğer taraftan ücretin fazla verilmesinin de haksız kazanca sebep olacağı uyarısında bulunarak hâkimlerin bilirkişi tayininde ve ücret takdirinde son derece dikkatli davranması gerektiğinin altını çizdi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube