Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
YETKİSİZ MAHKEME KENDİLİĞİNDEN GÖNDERME KARARI VEREMEZ TARAFLARIN TALEBİ OLMASI GEREKİR.


T.C.

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2017/183

K. 2017/288

T. 21.3.2017

• VELAYET VE KİŞİSEL İLİŞKİ ( Yetkisizlik Kararı Verilen Dosyanın Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi İçin Taraflardan Birinin Bu Yönde Talepte Bulunması Gerektiği/Tarafların Başvurusu Olmadığı Halde İlgili Aile Mahkemesince Dosyanın Yetkili Yer Nöbetçi Aile Mahkemesine Re`sen Gönderildiği - Tarafların Usulüne Uygun Müracaatı Olmadığından Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği/Davalının İstinaf Talebinin Kabulü ile Kararın Kaldırılmasına ve Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verileceği )

• DOSYA HAKKINDA YETKİSİZLİK KARARI VERİLMESİ ( Velayet ve Kişisel İlişki Tesisi/Dosyanın Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi İçin Taraflardan Birinin Bu Yönde Talepte Bulunması Gerektiği - Tarafların Başvurusu Olmadığı Halde İlgili Aile Mahkemesince Dosyanın Yetkili Yer Nöbetçi Aile Mahkemesine Re`sen Gönderildiği/Tarafların Usulüne Uygun Müracaatı Olmadığından Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği - Davalının İstinaf Talebinin Kabulü ile Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verileceği )

• DOSYANIN YETKİLİ MAHKEMEY GÖNDERİLMESİ ( Yetkisizlik Kararı Verilen Dosyanın Gönderilmesi İçin Taraflardan Birinin Bu Yönde Talepte Bulunması Gerektiği/Tarafların Başvurusu Olmadığı Halde İlgili Aile Mahkemesince Dosyanın Yetkili Yer Nöbetçi Aile Mahkemesine Re`sen Gönderildiği - Tarafların Usulüne Uygun Müracaatı Olmadığından Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği/Davalının İstinaf Talebinin Kabulü ile Kararın Kaldırılmasına ve Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verileceği )

• DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLECEĞİ ( Dosyanın Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi İçin Taraflardan Birinin Bu Yönde Talepte Bulunması Gerektiği/Tarafların Başvurusu Olmadığı Halde İlgili Aile Mahkemesince Dosyanın Yetkili Yer Nöbetçi Aile Mahkemesine Re`sen Gönderildiği - Tarafların Usulüne Uygun Müracaatı Olmadığından Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği/Davalının İstinaf Talebinin Kabulü ile Kararın Kaldırılmasına Karar Verileceği )

4721/m.337

6100/m.20150

ÖZET : Yetkisizlik kararı verilen dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesi için taraflardan birinin bu yönde talepte bulunması gerekmektedir. Tarafların başvurusu olmadığı halde ilgili Aile Mahkemesince dosya yetkili yer mahkemesi olan Nöbetçi Aile Mahkemesine re`sen gönderilmiştir. Usulüne uygun tarafların müracaatı olmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yargılamaya devam edilerek hüküm tesisi hatalıdır.Davalının istinaf talebinin kabulü ile yerel mahkeme kararının kaldırılmasına, yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığından davanın açılmamış sayılmasına karar vermek gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemesince verilen karara karşı, davalının istinaf kanun yoluna başvurması üzerine ön inceleme aşaması tamamlandıktan sonra incelemenin duruşma yapılmadan karar verilmesi mümkün bulunan hallerden olması sebebiyle duruşmasız olarak yapılan inceleme neticesinde:

KARAR : Davacı TMK`nın 337. maddesine göre velayetleri annelerinde bulunan müşterek çocuklar 17/01/2005 doğumlu Mohammad ve 03/03/2008 doğumlu Rawda`nın velayetlerinin kendisine verilmesine, bu talebin kabul edilmemesi halinde kişisel ilişki kurulması için açmış olduğu davada yerel mahkemece velayetin verilmesi talebi reddedilerek kişisel ilişki tesisine karar verilmiştir.

Davalı tarafından istinaf kanun yoluna müracaat edilmiştir.

Davacı tarafından 08/10/2015 tarihinde Kayseri 6. Aile Mahkemesinde davanın açıldığı, davalının yetki itirazında bulunması üzerine 23/11/2015 tarih ve 2015/772-847 Esas-Karar sayılı kararı ile yetki itirazının kabulüne, dava dilekçesinin yetki yönünden reddi ile yetkili mahkemenin Bursa Nöbetçi Aile Mahkemesi olduğuna, karar kesinleştiğinde ve HMK`nın 20. Maddesi uyarınca 2 haftalık başvuru süresi içinde taraflardan birinin başvurusu üzerine dosyanın görevli ve yetkili Bursa Nöbetçi Aile Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş ve karar 11/02/2016 tarihinde kesinleşmiştir.

HMK`nın 20. Maddesi hükmüne göre yetkisizlik kararı verilen dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesi için taraflardan birinin bu yönde talepte bulunması gerekmektedir. Tarafların başvurusu olmadığı halde Kayseri 6. Aile Mahkemesince dosya yetkili yer mahkemesi olan Bursa Nöbetçi Aile Mahkemesine 11/02/2016 tarihinde re`sen gönderilmiştir.

HMK`nun 20. ve 150. maddeleri gereğince usulüne uygun tarafların müracaatı olmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yargılamaya devam edilerek yazılı şekilde hüküm tesisi doğru bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle davalının istinaf talebinin kabulü ile yerel mahkeme kararının kaldırılmasına, yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığından ( HMK.m. 353/1-b,2 ) HMK`nın 20. Maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davalının istinaf talebinin ESASTAN KABULÜNE, Bursa 1. Aile Mahkemesinin 21/11/2016 tarih ve 2016/158 Esas - 2016/1118 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA,

Davanın HMK`nın 20. maddesi uyarınca AÇILMAMIŞ SAYILMASINA,

2-Alınması gereken 31,40 TL harcın, peşin alınan 27,70 TL harctan mahsubu ile bakiye 3,70 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

3-Talep halinde istinaf peşin harcının yatıran tarafa geri verilmesine,Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda 6100 Sayılı HMK.nun 362/1-ç Maddesi uyarınca kesin olarak, 21.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube