Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İSTİNAF BAŞVURUSUNUN FERAGAT NEDENİYLE REDDİNE KARAR VERİLDİĞİ.


Antalya BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 
3. Hukuk Dairesi 
Esas: 2017 / 537 
Karar: 2017 / 479 
Karar Tarihi: 02.06.2017


ÖZET: Taraf vekillerinin ayrı ayrı istinaf talebinden feragat etmiş olması ve taraf vekillerinin vekaletnamelerinde kanun yollarından feragat etme yetkisinin bulunduğu anlaşıldığından, taraf vekillerinin istinaf başvurusunun HMK ….maddesi gereğince feragat nedeniyle reddine karar verilerek hüküm kurulmuştur.Taraf vekillerinin istinaf başvurusunun HMK` nun ….maddesi uyarınca feragat nedeniyle reddine karar verilmiştir.

(6100 S. K. m. 349)

 

Tarsus 3. Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 2016/19 Esas, 2017/53 karar sayılı 21/02/2017 tarihli kararı aleyhine taraf vekilleri tarafından istinaf başvurusunda bulunulmuş ve talebin süresinde olduğu anlaşılmakla; yapılan istinaf incelemesi sonucunda;

 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

 

Davacılar vekili ve davalı vekili tarafından yasal süresi içerisinde Tarsus 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/02/2017 tarih ve 2016/19 Esas, 2017/53 Karar sayılı kararına karşı istinaf yoluna başvurulmuş ve dosya dairemize gönderilmiş ise de, davacılar vekili ve davalı vekili tarafından istinaf talebinden feragat ettiklerine ilişkin ayrı ayrı 25/05/2017 tarihli dilekçeleri verdikleri anlaşılmıştır.

 

6100 Sayılı HMK 349. maddeye göre istinaf başvurusu yapıldıktan sonra istinaf talebinden feragat edilirse, dosya Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmez ve kararı veren mahkemece başvurunun reddine karar verilir. Dosya Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmiş ve henüz karara bağlanmamış ise, istinaf başvurusu feragat nedeniyle reddolunur. Bu madde gereğince istinaftan feragat dosya ilk derece mahkemesinde iken olmuşsa bu mahkeme tarafından, şayet dosya bölge adliye hukuk dairesine gönderildikten sonra olmuşsa Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk dairesi tarafından istinaf talebinin reddine karar verilecektir.

 

Taraf vekillerinin ayrı ayrı istinaf talebinden feragat etmiş olması ve taraf vekillerinin vekaletnamelerinde kanun yollarından feragat etme yetkisinin bulunduğu anlaşıldığından, taraf vekillerinin istinaf başvurusunun HMK 349/2 maddesi gereğince feragat nedeniyle reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

 

HÜKÜM; Yukarıda açıklanan nedenlerle;

 

1-Taraf vekillerinin istinaf başvurusunun HMK` nun 349/2 maddesi uyarınca feragat nedeniyle REDDİNE,

 

2-Peşin alınan istinaf harcının istek halinde istinaf eden taraflara İADESİNE,

 

3-Artan gider avansının ilk derece mahkemesince istinaf talebinde bulunanlara iadesine,

 

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda, HMK 362/1-a maddesi uyarınca KESİN olmak üzere, oybirliği ile karar verildi.02.06.2017 

 

(KAYNAK: Av. Atilla DEKELİ)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube