Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
MİKTAR OLARAK İSTİNAF BAŞVURU SINIRININ ALTINDA KALDIĞINDAN İSTİNAF BAŞVURUSU MİKTAR YÖNÜNDEN REDDEDİLMİŞTİR.


T.C.

İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2017/429

K. 2017/404

T. 4.5.2017

• MALVARLIĞINA İLİŞKİN ALACAK DAVASI ( İstinaf Talebine Konu Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan HMK Uyarınca Miktar veya Değeri 3.000,00 TL`yi Geçmeyen Malvarlığı Davalarına İlişkin Kararların Kesin Olduğu - Davada Talep Edilen Toplam Miktar 1.985,00 TL Olup Yasada Gösterilen Miktarın Altında Kaldığı/Davacının İstinaf İnceleme İsteğinin Miktar İtibariyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )

• MALVARLIĞI DAVALARINDA KESİN OLAN KARARLAR ( İstinaf Talebine Konu Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan HMK Uyarınca Miktar veya Değeri 3.000,00 TL`yi Geçmeyen Kararların Kesin Olduğu - Davada Talep Edilen Toplam Miktar 1.985,00 TL Olup Yasada Gösterilen Miktarın Altında Kaldığı/Davacının İstinaf İnceleme İsteğinin Miktar İtibariyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )

• MİKTARIN YASADA GÖSTERİLEN SINIRIN ALTINDA KALMASI ( İstinaf Talebine Konu Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan HMK Uyarınca Miktar veya Değeri 3.000,00 TL`yi Geçmeyen Malvarlığı Davalarına İlişkin Kararların Kesin Olduğu - Davada Talep Edilen Toplam Miktar 1.985,00 TL Olduğu/Davacının İstinaf İnceleme İsteğinin Miktar İtibariyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )

6100/m.341/2

ÖZET : İstinaf talebine konu karar tarihinde yürürlükte bulunan HMK uyarınca miktar veya değeri 3.000,00 TL`yi geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin kararlar kesindir. Somut olayda istinaf incelemesine konu davada talep edilen toplam miktar 1.985,00 TL olup yasada gösterilen bu miktarın altında kaldığından davacının istinaf inceleme isteğinin miktar itibariyle reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Dairemizin yukarıdaki esas numarasında kayıtlı bulunan davanın Türk Milleti adına yapılıp bitirilen istinaf ön incelemesi sonunda:

KARAR : GEREKÇE:

Davacı tarafın talebi ile istinaf incelemesi için Dairemize gelen dosyanın HMK`nun 352.maddesi uyarınca yapılan ön incelemesi sonucunda;

İstinaf talebine konu karar tarihinde yürürlükte bulunan HMK`nun 341/2 maddesi uyarınca miktar veya değeri 3.000,00 TL`yi geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin kararlar kesindir. Somut olayda istinaf incelemesine konu davada talep edilen toplam miktar 1.985,00 TL olup yasada gösterilen bu miktarın altında kaldığından davacının istinaf inceleme isteğinin miktar itibariyle reddine karar verilmesi kanaatine varılarak aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle:

6100 Sayılı HMK`nun 341/2. maddesi gereğince;

1-İstinaf kanun yoluna başvuru dilekçesinin MİKTAR YÖNÜNDEN REDDİNE,

2-Kararın niteliği itibariyle harç alınmasına yer olmadığına, istinaf karar ve ilam harcı ile istinaf yoluna başvuru harcının talep halinde yatırana iadesine,

3-Davacı tarafça yapılan istinaf giderlerinin üzerlerinde bırakılmasına, artan gider avansının talep halinde yatıranlara iadesine,

4-Kesin olan işbu kararın taraflara tebliği, avans ve harç iade işlemlerinin İlk Derece Mahkemesi`nce yerine getirilmesine,

İlişkin dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda 6100 Sayılı HMK7nun 362.maddesi ( 1-a ) bendi uyarınca, 04.05.2017 tarihinde KESİN olmak üzere oy birliği ile karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube