Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
HÜKME ESAS ALINAN DELİLLERİN NELERDEN İBARET OLDUĞU GÖSTERİP AÇIKLAMADAN SORUŞTURMA AŞAMASINDA DİNLENEN TANIKLARIN DURUŞMADA DİNLENMEMESİ KARŞISINDA BEYANLARI YÖNETİMCE TARTIŞILIP DEĞERLENDİRİLEMEDİĞİ.


ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

2. CEZA DAİRESİ

E. 2017/1825

K. 2017/2017

T. 8.11.2017

HÜKMÜN KURULMASI ( Hükme Esas Alınan Delillerin Nelerden İbaret Olduğu Gösterilip Açıklanmadan Soruşturma Aşamasında Dinlenen Tanıkların Duruşmada Dinlenmemesi Karşısında Beyanları Yöntemince Tartışılıp Değerlendirilmediği - Sanığın Adli Sicil Kaydındaki Hükümlülüğünün Silinme Koşulları Oluştuğundan İlgili Maddenin Uygulanıp Uygulanmayacağı Tartışılmadan Bu İlkelere Uyulmadan Gerekçesiz Olarak Hüküm Kurulmak Suretiyle Kanuna Aykırı Davranılmasının Hatalı Olduğu )

• GEREKÇESİZ HÜKÜM ( Hükme Esas Alınan Delillerin Nelerden İbaret Olduğu Gösterilip Açıklanmadan Soruşturma Aşamasında Dinlenen Tanıkların Duruşmada Dinlenmemesi Karşısında Beyanları Yöntemince Tartışılıp Değerlendirilmediği - Sanığın Adli Sicil Kaydındaki Hükümlülüğünün Silinme Koşulları Oluştuğundan İlgili Maddenin Uygulanıp Uygulanmayacağı Tartışılmadan Bu İlkelere Uyulmadan Hüküm Kurulmak Suretiyle Kanuna Aykırı Davranılmasının Hatalı Olduğu )

• ADLİ SİCİL KAYDINDAKİ HÜKÜMLÜLÜĞÜN SİLİNMESİ ( Koşulları Oluştuğundan İlgili Maddenin Uygulanıp Uygulanmayacağı Tartışılmadığı - Hükme Esas Alınan Delillerin Nelerden İbaret Olduğu Gösterilip Açıklanmadan Soruşturma Aşamasında Dinlenen Tanıkların Duruşmada Dinlenmemesi Karşısında Beyanları Yöntemince Tartışılıp Değerlendirilmediği/Bu İlkelere Uyulmadan Gerekçesiz Olarak Hüküm Kurulmak Suretiyle Kanuna Aykırı Davranılmasının Hatalı Olduğu )

2709/m.141/3

5271/m.34, 230, 231, 232/6

ÖZET : Hükme esas alınan delillerin nelerden ibaret olduğu gösterilip açıklanmadan, soruşturma aşamasında dinlenen tanıkların duruşmada dinlenmemesi karşısında beyanları yöntemince tartışılıp değerlendirilmeden ayrıca sanığın adli sicil kaydındaki hükümlülüğünün silinme koşulları oluştuğundan ilgili maddenin uygulanıp uygulanmayacağı tartışılmadan bu ilkelere uyulmadan gerekçesiz olarak hüküm kurulmak suretiyle kanuna aykırı davranılması hatalıdır.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmakla; kararın niteliği ile istinaf başvurusunda bulunanın istinaf dilekçesi içeriğine göre dosya görüşüldü:

KARAR : İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.Yapılan incelemede;

Kararın dayanağı tüm kanıtların, bu kanıtlara göre mahkemenin ulaştığı sonuçların, iddia, savunma, tanık beyanları ile diğer delillere dair değerlendirmeler ile sanığın eyleminin ve yüklenen suçun unsurlarının nelerden ibaret olduğunun, hangi gerekçe ile hangi delillere üstünlük tanındığının açık olarak gerekçeye yansıtılması gerekirken, hükme esas alınan delillerin nelerden ibaret olduğu gösterilip açıklanmadan, soruşturma aşamasında dinlenen tanıkların duruşmada dinlenmemesi karşısında beyanları yöntemince tartışılıp değerlendirilmeden ayrıca sanığın adli sicil kaydındaki hükümlülüğünün silinme koşulları oluştuğundan CMK`nın 231/5 maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı da tartışılmadan bu ilkelere uyulmadan gerekçesiz olarak hüküm kurulmak suretiyle Anayasa`nın 141/3, 5271 Sayılı CMK`nin 34, 230, 231/11 ve 232/6. maddelerine aykırı davranılması,

SONUÇ : Hukuka aykırı olup istinaf başvurusunda bulunanın istinaf nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden CMK`nin 280/1-d ve 289/1-g maddeleri uyarınca başkaca yönleri incelenmeyen HÜKMÜN BOZULMASINA, dosyanın hükmü bozulan ilk derece mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, KESİN olarak, 08.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube