Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
VESAYET ALTINA ALINAN ADIN DAVA AÇMAK İÇİN VESAYET MAKAMININ BU KONUDA HUSUMET İZNİ OLMALIDIR.


T.C YARGITAY 
Hukuk Genel Kurulu 
Esas: 2016/ 2042 
Karar: 2017 / 89 
Karar Tarihi: 18.01.2017Yargıtay Kararı
MAHKEMESİ :Kadastro MahkemesiTaraflar arasındaki "kadastro tespitine itiraz" davasından dolayı, bozma üzerine direnme yoluyla; Marmaris Kadastro Mahkemesinden verilen 13.03.2013 gün ve 2012/71 E.-2013/77 K. sayılı kararın bozulmasını kapsayan ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulundan çıkan 03.06.2015 gün ve 2013/20-1580 Esas, 2015/1476 Karar sayılı ilamın, karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalı ve bir kısım davacılar vekili tarafından verilen dilekçe ile istenilmiştir.HUKUK GENEL KURULU KARARIHukuk Genel Kurulu’nca dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda gereği görüşüldü: 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 11.05.2016 gün ve 2016/20-241 E., 2016/617 K. sayılı ilamı ile “Davacı ...`nun yargılama sırasında Muğla Sulh Hukuk Mahkemesinin 04/05/2015 tarih, 2014/594 E., 2015/390 K. sayılı ilamı ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu`nun 405/1.maddesi uyarınca kısıtlandığı ve kendisine ...`nun vasi olarak atandığı anlaşılmaktadır. 

Bilindiği üzere 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 462/8.maddesi uyarınca acele hallerde vasinin geçici önlemler alma yetkisi saklı kalmak üzere vasinin dava açması için vesayet makamının izni gereklidir.

Ne var ki, dosya içerisinde husumete izne ilişkin kararın olmadığı görülmüştür.Dava ve taraf ehliyeti dava şartlarından olup kamu düzenine ilişkindir (6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 114,115).

Öyle ise husumete izin kararının dosyaya ibrazı gereklidir.

Bu eksikliğin giderilmesinden sonra Yargıtay’a gönderilmek üzere dosyanın mahkemesine geri çevrilmesine” karar verilmiştir.

Yerel mahkemece, geri çevirme kararı sonrası 30.06.2016 tarihinde Muğla Sulh Hukuk Mahkemesine yazı yazılarak “...`nun mahkemenizden 2014/594 Esas 2015/390 Karar sayılı ilamı ile kısıtlandığı ve vasi olarak oğlu ...`nun atandığı anlaşılmış olmakla; ilgili mahkeme kararının gönderilmesi ve vasi ... tarafından vesayet makamından husumete izin kararının alınıp alınmadığının araştırılarak alınmış ise bir suretinin mahkememize gönderilmesi” istenilmiştir. 

Muğla Sulh Hukuk Mahkemesinin 12.07.2016 tarihli yazısında, mahkemece verilen 2015/855 E., 2015/789 K. sayılı husumete izin kararı gönderilmiş, kararın incelenmesinde Marmaris İcra Müdürlüğünün 2015/1817 E., Marmaris Kadastro Mahkemesinin 2009/1733 E. 2010/581 K., Marmaris İcra Hukuk Mahkemesinin 2015/271 E. ve Çine İcra Hukuk Mahkemesinin 2013/19 E. sayılı dava dosyalarında kısıtlıyı vasisi sıfatıyla temsil etmek için izin verildiği anlaşılmıştır. Görüleceği üzere anılan kararda, karar düzeltmeye konu dava dosyasına ilişkin husumete izin kararı bulunmamaktadır.

Bu durumda; dosyanın tekrar geri çevrilmesine sebebiyet verilmeksizin, aksine davranışın sorumluluğu gerektireceği de dikkate alınarak, karar düzeltmeye konu davaya ilişkin husumete izin kararının dosyaya ibrazının sağlanarak dosya içerisine eklenmesi ve açıklanan eksiklik giderildikten sonra Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna gönderilmek üzere dosyanın mahalline geri çevrilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle dosyanın yerel mahkemeye GERİ ÇEVRİLMESİNE, 18.01.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube